ДЕФІБРИЛЯТОРИ ОЧІКУВАНИХ ЗМІН У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: УРОКИ КРИЗИ

Богдан ЛУЦІВ

Анотація


Вступ. Ефективне функціонування банківської системи визначає стабільність грошового ринку країни. Стабільність і прозорість функціонування, а також її ефективне управління є запорукою зростання депозитів і привабливості для інвесторів. Проте останніми роками українська банківська система перебуває в стані рецесії і не виконує покладених на неї функцій. Це обумовило необхідність так званого “очищення” банківської системи і призвело до значних збитків як для банків, так і для їх клієнтів. Нестабільність, що виникла внаслідок кризи, викликала ще більше недовіри з боку людей до банків. Основними проблемами банківської системи України є скорочення кредитування, суттєве погіршення якості кредитних портфелів, зменшення власного капіталу.

Мета – проаналізувати поточну посткризову ситуацію та очікувані зміни у розвитку банківської системи України відповідно до нової парадигми грошово-кредитної політики.

Методи. Використано методи діалектичного аналізу та синтезу, а також логічного узагальнення, порівняння та формалізації.

Результати. Остання економічна криза (2014–2015 рр.) була породжена не власне банківською системою, а економічною політикою уряду та грошово-кредитною політикою Національного банку України. Українські банки кептивні й обтяжені великою часткою збиткових кредитів, а банківська система є висококонцентрованою, але недостатньо консолідованою. На початку кризи стан банківського сектору характеризувався фіктивною капіталізацією банків, фінансуванням їх акціонерів, розкраданням рефінансування регулятора, великими обсягами “сміттєвих” цінних паперів у банківських портфелях тощо. НБУ вдався до “чистки” банківської системи, в якій використовував суб’єктивність і непрозорість. Весь тягар відшкодування витрат, пов’язаних із виведенням з ринку збанкрутілих банків, взяв на себе Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. В статті показано вплив державних банків на загальний стан реформи банківського сектору та шляхи вдосконалення корпоративного управління в державних банках. Визначено так звані дефібрилятори змін, які очікуються найближчим часом у розвитку банківської системи України.

Перспективи. Важливими є подальші наукові дослідження стосовно здійснення аналізу практичних аспектів трансформації банківської системи України у посткризовий період, що сприятиме з’ясуванню існуючих проблем і виокремленню напрямів їх вирішення.


Ключові слова


банківська криза, фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банківський нагляд, держбанки, облігації внутрішньої державної позики, корпоративне управління.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шаров О. Банківська система України: час справжніх реформ? Дзеркало тижня. 2017. № 3. С. 7.

Сирота В. “Хрест Гонтаревої” – неминучий результат реформ чи особливий український феномен? Дзеркало тижня. 2017. № 12, С. 6.

Самаєва Ю. Гарантована неспроможність. Дзеркало тижня. 2019. № 4. С. 1–2.

Репко М., Солтисяк Р. Державні банки: що всередині? Дзеркало тижня. 2018. № 49. С. 8.

Фірсов Є. Махінації з ОВДП: що приховують Порошенко і Гонтарева? URL: https://censor.net.ua/.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.

Нацбанк дозволив нерезидентам брати кредити в гривні для придбання ОВДП. URL: https://ua.112ua/ekonomika/natsbank/.

Данилишин Б. Вижити в епоху змін. Дзеркало тижня. 2019. № 19. С. 7.

Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи URL: http://www.niss.gov.ua.

Корягіна Т.В., Сіман А.П., Телятник В.М. Причини та наслідки “очищення” банківської системи України в умовах кризи та економічної нестабільності. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 759–763.

Дзюблюк О. Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. № 1. С. 81–101.

Козюк В. Держбанки: стабілізатор, тягар чи джерело макрофінансових викривлень? Дзеркало тижня. 2019. № 16. С. 8.

Designing a sustainable digital bank. Learning from the digital pioneers. IBM. 2015. URL: http://www.935.ibm.com/industries/banking/sustainable-digital-bank-paper/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019