ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Оксана ЧЕБЕРЯКО, Оксана ГНАТЮК

Анотація


Вступ. Недостатність прямих інвестицій останнім часом змушує підприємців звертатися до інших форм капіталовкладень, що актуалізує доречність дослідження однієї з таких форм – лізингу. Бурхливий розвиток ринку лізингових послуг у зарубіжних країнах пов’язаний із тим, що лізинг є передовим методом матеріально-технічного забезпечення підприємницької діяльності та економії витрат для суб’єктів господарювання. Завдяки своїм перевагам відкриває широкий доступ до прогресивної техніки і технологій. Впливаючи на макроекономічну динаміку в країні, активізує процес здійснення інвестицій та оновлення основних засобів, створює нові робочі місця, сприяє розвитку національної економіки.

Мета – дослідити тенденції розвитку лізингу в світі та запропонувати основні напрями запровадження зарубіжного досвіду у вітчизняну практику.

Методи. У дослідженні використані історичний, аналітико-емпіричний, індуктивно-дедуктивний, порівняльний методи для реалізації принципу об’єктивності наукового викладу.

Результати. Виявлено сучасні тенденції динамічного розвитку світового ринку лізингових послуг: міжнародна інтеграція; глобалізація; посилення конкуренції між лізингодавцями; спеціалізація; консолідація; утворення стратегічних союзів тощо.

Висновки. Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності запровадження зарубіжного досвіду у розвиток лізингу в Україні шляхом удосконалення законодавчої бази, узгодження її з міжнародними нормами, створення інфраструктури ринку лізингових послуг, розвитку системи гарантій і страхування предметів лізингу, посилення зацікавленості банків через систему пільг у довгостроковому кредитуванні лізингових угод, створення лізингових центрів, які спеціалізувалися б на обслуговуванні малих підприємств.


Ключові слова


лізинг, фінансовий лізинг, лізинговий договір, ринок лізингу, лізингові компанії, лізингова діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зайцев О. В., Галахова О. В., Паращенко Х. Ю. Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні та його поточний стан. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2012. № 3. С. 170–181.

Артиш В. І. Історичні аспекти виникнення та розвитку лізингу в світі. Український інвестиційний журнал WELCOME. 2004. № 11–12. С. 3–11.

Lisa Paul. The World Leasing Yearbook 2018. URL: World Wide Web: http://www.worldleasing-yearbook.com.

Monthly leasing & finance index: September 2017. / Equipment Leasing and Finance Association. 2019. URL: https://www.elfaonline.org.

Leaseurope 2018. Annual review. 2019. URL: http://www.leaseurope.org/index.php?page=stats-surveys.

Migliorato L. Leasing business in Europe up 10% in H1 2017. The Journal for Asset Finance Leasing Life. 2017.

Facts about Germany. Germany Trade&Invens. 2017. URL: http://www.gtai.de/GTAI.

Europe Auto & Equipment Finance Report 2017. Asset Finance International. 2017. URL: http://www.assetfinanceinternational.com/index.php/countries/surveys-europe/.

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Київ: Знання, 2010. 532 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019