ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Андрій ПЕЛЕХАТИЙ

Анотація


Вступ. Питання інституційно-правового забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій є вкрай важливим на сучасному етапі розвитку держави та децентралізаційних процесів, які відбуваються.

Мета – дослідити інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України та розробити пропозиції щодо реформування системи міжбюджетних відносин і змін до основ бюджетного регулювання.

Результати. Ключовим підходом, покладеним в основу розмежування функцій у сфері публічного управління по вертикалі, визначено субсидіарність, що є одним із важливих принципів організації владних інститутів. Визначено основні напрямки реформування адміністративно-територіального устрою країни. Проаналізовано основні законодавчі акти, які на сьогодні складають правову основу формування бюджетної політики розвитку територій в Україні в контексті децентралізації та реформи публічних фінансів, а саме: закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України. Досліджено основні пріоритети державної регіональної політики згідно з Законом України “Про засади державної регіональної політики”. Розглянуто визначення повноважень суб’єктів державної регіональної політики, напрямів координації діяльності органів управління різних рівнів і механізм їх фінансування. Проаналізовано процес реформування системи міжбюджетних відносин.


Ключові слова


інституційно-правове забезпечення, бюджетна політика, децентралізація, субсидіарність, державна регіональна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики; пер. з англ. О. Рябова. Львів: Кальварія, 2004. 262 с

Кравченко В. Проблеми та перспективи розвитку законодавства про місцеве самоврядування. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. URL: http://www.municipal.gov.ua/data/loads/8slyhanna_zbirn_іnnovac_statta_vkravchenko.doc.

Козюра І. В., Краснейчук А. О., Слобожан О. В. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державноуправлінських реформ / за заг. ред. Ю. П. Сурміна, І. В. Козюри. К.: НАДУ, 2013. 52 с.

Кушнір М. Стан нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні. Нац. ін-т стратег. дослідж. URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/april08/25.htm.

Максимов С. І. Субсидіарність як принцип правового регулювання взаємовідносин органів місцевого самоврядування з державними органами: методологічний аспект. Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Харків, 2004. С. 75.

Скакун О. Ф. Субсидіарність як принцип організації влади і управління в Україні і державах Європи: від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України 1996 р. і європейської Брновської програми 2003 р. Державне будівництво і місцеве самоврядування. 2006. Випуск 11. С. 69–78.

Муніципальне право: підручник / В. Ф. Погоріло, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов, Б. А. Пресяжняк та ін. К.: Юрінком Інтер, 2001. 350 с.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин. Закон України № 79-19 від 28.12.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Закон України № 71-19 від 28.12.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

Про засади державної регіональної політики. Закон України № 156-VIII від 5.02.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019