ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРІОРИТЕТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Федір ТКАЧИК, Вікторія ОСТАПЧУК

Анотація


Вступ. В сучасних умовах глобалізації соціально-економічного розвитку та формування нової фінансової цивілізації визначне місце посідають суспільні аспекти податкової політики. Система оподаткування доходів громадян в Україні сьогодні не повною мірою може впоратися із виконанням своїх функцій. Досвід розвинених європейських країн щодо формування ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб сприятиме налагодженню новітньої соціальної та фіскально-орієнтованої парадигми оподаткування громадян в Україні. Посилення інтересу до процедур адміністрування податку на доходи фізичних осіб також пояснюється тим, що цей податок є одним із основних джерел надходження до бюджету України.

Мета – визначити особливості справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні, з’ясувати спільне та відмінне у системі оподаткування в Україні та європейських країнах, систематизувати рекомендації щодо вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян.

Результати. Наведено типологізацію систем оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах. Розглянуто загальні риси оподаткування доходів громадян та механізми застосування ставок податку на доходи фізичних осіб в деяких країнах Європейського Союзу. Аргументовано, що імплементація європейського податкового досвіду сприятиме швидшому переходу до нової та дієвої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Для вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні необхідно переглянути ставки податку на доходи фізичних осіб, збільшити розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, забезпечити повноцінне функціонування електронного декларування доходів громадян, оптимізувати пільгову політику, підвищити рівень податкової грамотності та податкової культури населення тощо.

Перспективи. У подальших наукових дослідженнях увагу буде приділено соціальним аспектам оподаткування доходів громадян в частині диференціації податкових ставок, логічності використання преференцій в оподаткуванні доходів фізичних осіб, запровадження дієвого порогу неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, популяризації права на податкові знижки тощо.


Ключові слова


фіскальна політика, податкова система, прямі податки, податок на доходи фізичних осіб, елементи податку, податкова політика ЄС, податкова культура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Духновська Л. М., Пономаренко Р. А. Вплив ставки податку на доходи фізичних осіб на доходи громадян України. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17326/1/2.pdf.

Tax rates in France for 2019. France Accountants – 2018. URL: https://www.franceaccountants.com/tax#ourcharges_3.

Дутова Н.В., Лесік Є.С. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 43–52.

Швець Ю. О., Бахметова Я. Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи в Україні та ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 771–775.

Танклевська Н. С. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/264.pdf.

Куба О. В., Горбенко Я. О. Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний та вітчизняний досвід. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 931–935.

Крівцов О. О. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб. Податкова політика. 2010. № 3(52). С. 18–28.

Міжнародний досвід: податкова система Греції. ДФС України. URL: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniydosvid-rozvitk/dosvid-modernizachii-krain-svity/gresia/.

European CommissionTaxation and Customs Union. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/.

Karpowicz A. Corporate income tax rates in the eu member states: Why lower means better. Financial Internet Quarterly “e-Finanse”. 2018, Vol. 14, № 3. P. 32–48.

Податок на доходи фізичних осіб в умовах інтеграції в європейське співтовариство. URL: http://www.economyconfer.com.ua/full_article/971/ .

Десятнюк О. М. Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Т. 2. Вип. VІІІ. С. 3–9.

Абрамченко Н. А. Шляхи удосконалення пільгового оподаткування з податку на доходи фізичних осіб. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 16. Ч. 3. С. 106–109.

Круковська О. В. Ключові зміни в реформуванні податкової системи України: реалії та перспективи. Мукачівський державний університет. 2016. № 2. С. 702–709.

Krysovatyi A., Lutsyk A., Synyutka N. Influence of time lags on the efficiency of fiscal policy in Ukraine. 9th International conference on advanced computer information technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic. 2019. P. 380–383.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019