СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОШУКУ СТИМУЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Володимир КОСТЕЦЬКИЙ, Іван ПРИМАЧЕНКО

Анотація


Вступ. Сучасні тенденції розвитку національних економік у глобалізованому фінансовому просторі зумовлені необхідністю зростання конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на основі активізації інноваційної діяльності. Водночас результативність фінансової політики в умовах ринкової конкуренції має проявлятися у стимулюванні інновацій, використанні здобутків науково-технічного прогресу, інтелектуалізації виробництва і, як наслідок, впровадженні нововведень в усіх сферах життєдіяльності. У цьому контексті актуалізується роль держави та суб’єктів господарювання в частині застосування інструментів стимулювання інноваційних процесів з метою забезпечення сталого розвитку країни, фінансової стабільності суб’єктів господарювання та зростання рівня добробуту громадян.

Мета – з’ясувати сучасні наукові підходи щодо стимулювання суб’єктів господарювання до здійснення інноваційної діяльності з метою забезпечення фінансової стабільності та зростання економіки країни.

Результати. Досліджено поняття інновацій та сучасні проблеми стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто проблеми створення і розвитку інноваційної інфраструктури підприємства як необхідної умови підвищення рівня його інноваційного розвитку. Розкрито вплив системи стимулювання персоналу на розширення інноваційних можливостей і зміцнення конкурентоспроможності підприємства. Виявлено, що стимулювання інноваційної діяльності можливе через комплексне проведення організаційних заходів на державному рівні та створення умов для ефективної співпраці наукового і підприємницького секторів у сфері інноваційної діяльності. З’ясовано, що у процесіуправління інноваційною діяльністю слід дотримуватися інтеграційного комплексного підходу до усіх рівнів господарювання.

Висновки. Для забезпечення подальшого розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідне комплексне використання методів стимулювання інноваційної активності, зокрема: оптимізація податкового законодавства; удосконалення законодавчої бази щодо діяльності венчурних фондів; поліпшення механізму захисту прав інтелектуальної власності; забезпечення ефективної співпраці наукового та підприємницького секторів у сфері інноваційної діяльності.


Ключові слова


інновації, інноваційна діяльність суб’єктів господарювання, інноваційна активність, інноваційні процеси, фінансова інноваційна інфраструктура, інноваційний розвиток економіки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Adair J. Leadership for innovation: how to organise team creativity and harvest ideas. Philadelphia: Kogan Page Publishers, 2007. 144 p.

Терешко Ю. В., Петрашевська А. Д. Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Одеса: ОНАЗ, 2016. 116 с.

Шипуліна Ю. С., Силка А. В. Фактори впливу на процес формування інноваційно сприятливого середовища. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 805–812.

Дулатов Р. Р. Стимулирование инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры предприятия. Креативная экономика. 2015. № 12. Т. 9. С. 1703–1712.

Duval Romain, Hong Gee Hee, Timmer Yannick. Financial frictions and the great productivity slowdown. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, DC, 2017. 32 р.

Вакім В. Е. Стимулювання інноваційної діяльності: порівняльно-правовий аспект. Економічна теорія та право. 2017. № 2. С. 134–145.

Алєксєєв І. В., Желізняк Р. Й. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. 2012. № 725. С. 7–16.

Михайленко Н. О., Манойленко А. М. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення на основі досвіду економічно розвинених країн. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-1. С. 98–102.

Реалізація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2019 році: аналітична довідка. Київ: Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, 2020. 88 с.

Карпунь І. Н. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 529–533.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019