ПОДАТОК НА МАЙНО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Василь ДЕМ’ЯНИШИН, Володимир ГОРИН

Анотація


Вступ. З утвердженням концепції інклюзивного розвитку зростає затребуваність наукових досліджень, спрямованих на пошук шляхів її реалізації у фінансовій практиці, що матиме позитивний вплив на показники суспільного добробуту. У цьому контексті важливим завданням є забезпечення інтеграції принципів інклюзивного розвитку в практику майнового оподаткування, що забезпечить підвищення його ефективності та справедливості.

Мета – розкрити соціальні аспекти податку на майно, оцінити відповідність механізму його справляння принципам справедливості та інклюзивності оподаткування, а також вплив податку на майно на добробут платників з урахуванням їх диференціації за рівнем особистих доходів.

Методи. У дослідженні соціальних аспектів справляння податку на майно застосовано загальнонаукові і спеціальні методи, а саме: узагальнення, порівняння, групування, табличного аналізу.

Результати. Обґрунтовано, що податок на майно справляє багатоаспектний вплив на суспільний добробут, виступаючи інструментом забезпечення перерозподілу багатства між різними суспільними групами, залучення до оподаткування тіньових доходів, виведених з-під нього завдяки схемам мінімізації податкових зобов’язань, інструментом стримування спекуляцій на ринку житла, а також важливим джерелом доходів бюджету, що значною мірою спрямовуються на соціальні цілі. Доведено, що в українській практиці податок на нерухоме майно має виражену регресивність і дискримінаційний характер щодо платників з нижчими доходами. Ставки податку на нерухоме майно є заниженими, що більш вигідно для заможних громадян та призводить до втрат доходів місцевих бюджетів. Це дало можливість аргументувати доцільність переходу до вартісного підходу у визначенні бази оподаткування, але за наявності відповідного інституційного середовища.

Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на пошук оптимального підходу до встановлення бази оподаткування нерухомого майна, а також забезпечення інклюзивності оподаткування, коли можливості для уникнення від сплати податку будуть мінімізовані.


Ключові слова


податок на майно, податок на нерухомість, суспільний добробут, база оподаткування, справедливість оподаткування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Mieszkowski P. M., Zodrow G. R. New view of the property tax: a reformulation. Regional Science and Urban Economics. 1986. Vol. 16. Р. 309–327

Hamilton B. W. Zoning and property taxation in a system of local governments. Urban Studies. 1975. № 12. P. 205–211.

Fischel W. A. Municipal corporations, homeowners and the benefit view of the property tax. Dartmouth College. Working Paper, 2000, № 00-03, 62 р.

Дулько А. М. Становлення і розвиток оподаткування нерухомого майна в Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08; Університет ДФС України. Ірпінь, 2017. 207 с.

Бобох Н. Формування в Україні механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5. С. 55–63.

Гончаренко М. Розвиток механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Державне будівництво. 2018. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2018-1/doc/2/2_3.pdf.

Мельник А. М. Проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 82–86.

Раделицький Ю. О., Галамай Р. Я., Симанич Н. Б. Імплементація досвіду ефективного адміністрування майнових податків розвинених країн у вітчизняну практику. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 68–72.

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів): монографія. Львів: Каменяр, 2000. 303 с.

Петленко Ю. В. Місцеві фінанси: опорний конспект лекцій. Київ: Кондор, 2004. 282 с.

Оренда житла. Чому за послугою краще звернутися до ріелтора. Новое время. 2018. 25 вересня. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/orenda-zhitla-chomu-za-posluhoju-krashchezvernutisja-do-rieltora-2496374.html.

В Україні хочуть легалізувати ринок оренди житла. Економічна правда. 2019. 2 серпня. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/2/650247/.

Скоробагач В. І. Правове регулювання місцевих податків та зборів: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.07; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 207 с.

Мазурова А., Киричик В. Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми і перспективи. Наука и образование: матер. науч. конф. Praha: Publishing house Education and Science s.r.o., 2013. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/3_123771.doc.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019