РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО Й ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В УКРАЇНІ

Михайло КРУПКА, Ірина ПРИЙМАК, Богдана ВИШИВАНА

Анотація


Вступ. Важливим чинником загального добробуту суспільства є соціальна безпека кожного громадянина, досягнення якої реалізується через функціонування ефективної пенсійної системи, соціальне страхування, доступність якісних медичних послуг, матеріальну підтримку у складних життєвих ситуаціях. Унаслідок обмеженості бюджетних ресурсів для фінансування системи соціального захисту населення виникає необхідність використання інструментів страхування задля нейтралізації дії основних соціальних ризиків. Проте роль соціального й особистого страхування у фінансовому забезпеченні соціального захисту громадян залишається недостатньою, а його потенціал у підвищенні добробуту українців недооцінений. Зазначене зумовлює актуальність питань пенсійної реформи, підвищення ефективності соціального страхування, запровадження обов’язкового медичного страхування в умовах сьогодення.

Мета – обґрунтувати роль та окреслити перспективи розвитку соціального й особистого страхування у контексті забезпечення суспільного добробуту в Україні.

Результати. Розкрито сутність і головні складові суспільного добробуту. З’ясовано, що рівень добробуту українців в десятки разів нижчий, ніж в європейських країнах. Важливими складовими суспільного добробуту є системи соціального захисту й охорони здоров’я населення. Доведено, що негативними чинниками впливу на систему соціального захисту населення упродовж останніх років є низький рівень доходів і зростання видатків Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування України внаслідок високого рівня інфляції, номінального підвищення соціальних стандартів, поширеної практики мінімізації ЄСВ через відмову від укладання класичних трудових договорів на користь цивільно-правових угод із фізичними особами-підприємцями, скорочення кількості застрахованих осіб, які працюють за наймом, високого рівня трудової еміграції українців. Проаналізовано вплив системи охорони здоров’я на зростання суспільного добробуту в Україні. Обґрунтовано неефективність діючої моделі фінансового забезпечення системи охорони здоров’я, що зумовлює необхідність самостійної оплати домогосподарствами більшої частини вартості медичних послуг. Виокремлено тенденції розвитку національного ринку медичного страхування.

Перспективи. Запропоновано переглянути принципи побудови накопичувального пенсійного страхування та запровадити бюджетно-страхову модель фінансування системи охорони здоров’я, що дасть змогу зменшити фінансовий тягар витрат домогосподарств та підвищити їх добробут.


Ключові слова


суспільний добробут, соціальне страхування, особисте страхування, наявний дохід у розрахунку на одну особу, державне пенсійне страхування, бюджетно-страхова модель фінансування охорони здоров’я, медичне страхування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Слухай С. В., Борщенко Т. І. Чинники суспільного добробуту: інституційний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2017. № 25-1. С. 4–8. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-1-2017/3.pdf.

Горин В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту в світлі інституційного підходу до наукового пізнання. Агросвіт. 2020. № 10. C. 57–64. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2020/10.pdf.

Крисоватий А., Луцик А. Податкові аспекти соціального добробуту в Україні. Світ фінансів. 2016. № 2(47). С. 7–17. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/935/943.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Ріппа М. Імперативи бюджетного фінансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні. Світ фінансів. 2018. Вип. 3(56). С. 28–40.

Звіти про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2014-2019 роки. URL: https://www.pfu.gov.ua/diyalnist/zvity-pro-robotu/.

Горин В. П. Роль пенсійного страхування у забезпеченні суспільного добробуту. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2017. №1. С. 158–167. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/303427.pdf.

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації. Звіт проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”. 2019. 58 с. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/07/Voluntary_Private_Pensions_in_Ukraine-Assessment_jul2019_ua.pdf.

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України у 2013–2019 роках. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-irozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html.

Аналіз діяльності Фонду соціального страхування. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. Квітень 2019. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/fss.pdf.

Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/category/919872.

Національні рахунки охорони здоров’я України. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України від 23.09.1999 № 1105-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019