ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПРАВООХОРОННИЙ АСПЕКТ

Валерій ХОМА, Віктор ЗАЯЦ

Анотація


Вступ. Стаття спрямована на дослідження існуючого в нашій державі стану організації боротьби з митними правопорушеннями в контексті необхідності забезпечення належного виконання завдань, покладених на митні органи України. На підставі порівняння чинних положень міжнародного та вітчизняного законодавства з питань здійснення митної справи доведено наявність у їхніх правових нормах певних відмінностей та неузгодженостей. Основну увагу приділено аналізу інституційних передумов та пов’язаних з ними проблем, що впливають на ефективність боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та, як наслідок, на виконання митною службою фіскальних показників, передбачених Державним бюджетом України. У висновках до цієї статті запропоновано шляхи вирішення згаданих проблем.

Мета – виявити недоліки щодо інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митної служби України та визначити перспективи їх подальшого усунення.

Методи. Під час дослідження інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митної служби України застосовано методи аналізу, порівняння та синтезу.

Результати. Виявлено та систематизовано недоліки щодо інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митної служби України, що дало змогу визначити шляхи та перспективи їх подальшого усунення. Особливу увагу при цьому приділено потребі синхронізації положень українського законодавства як між собою, так і з відповідними нормами, чинних для України з питань здійснення митної справи, міжнародних угод.

Перспективи. Подальші наукові дослідження стосовно інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митної служби України доцільно проводити на основі сформованого теоретичного обґрунтування складу її правоохоронних повноважень з урахуванням рівнів офіційної взаємодії – відомчого, міжвідомчого, міжнародного.


Ключові слова


митна справа, митні органи, митні правила, порушення митних правил, контрабанда, митні правопорушення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Митний кодекс України. Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Словник української мови: в 11 т. URL: http://sum.in.ua/s/.

Митний кодекс України. Закон України від 12.12.1991 № 1970-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1970-12.

Митний кодекс України. Закон України від 11.07.2002 № 92-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-15.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (від 18.05.1973). URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/995_643.

Рішення про основи митних законодавств держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав (від 10.02.1995). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_509.

Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF.

Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XIІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019