ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ОРІЄНТАЦІЇ НА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Тетяна ДЕРКАЧ, Денис ЧЕБАНЕНКО

Анотація


Вступ. Стабільний економічний розвиток України потребує перегляду орієнтованої на експорт стратегії забезпечення енергетичної безпеки, аналізу шляхів переходу до повного та часткового впровадження відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Мета – оцінити вплив впровадження ВДЕ на розвиток національної економіки, забезпечення енергетичної безпеки за умов обмеженості традиційних енергетичних ресурсів та недостатньої диверсифікованості їх постачальників.

Результати. Досліджено структуру українського енергоспоживання, економічні ризики у задоволенні енергетичних потреб країн в умовах політичних конфліктів із країнами-експортерами енергоресурсів, вплив обсягів експорту традиційних ресурсів на рівень енергетичної безпеки країни. Проведено дослідження еволюції поняття “енергетична безпека”. Проаналізовано зміни в структурі виробництва електроенергії країн-членів ОЕСР. Встановлено неефективність експортоорієнтованих планів задоволення енергетичних потреб. Досліджено процес кліматичних змін у результаті використання традиційних ресурсів, що несе в собі низку соціально-економічних наслідків, які впливають на основні галузі промисловості, сільськогосподарську діяльність, здоров’я населення, якість навколишнього середовища. Основні негативні наслідки зміни клімату відчує сільське господарство за рахунок зменшення обсягів врожаїв, збільшення рівня смертності худоби, поширеності шкідників і захворювань.

Висновки. Країнам, які не володіють значними запасами викопних енергетичних ресурсів, з метою зменшення залежності від їх імпорту, забезпечення енергетичної безпеки, зменшення емісії парникових газів і загального поліпшення екологічної ситуації необхідно розвивати процес національної енергетичної трансформації, а саме перехід (заміщення) вуглецевої енергетики на відновлювану на основі розробки теоретико-методичних підходів та обґрунтування етапів переходу.


Ключові слова


відновлювальні джерела енергії, енергетичні ресурси, енергетична безпека, енергонезалежність, економічна ефективність, економічні ризики

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ritchie H., Roser M. (2014, March 28). Energy. URL: https://ourworldindata.org/energy#energyuse-is-strongly-related-to-economic-growth-andpoverty-allevation.

Elistratov V. V., Kudryasheva I. G. Methodology for parameters selection and evaluation the effectiveness of decentralized energy supply systems based on renewable energy sources. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016. № 5. C. 3509–3512.

Кудря С. А. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Вісн. НАН України. 2015. № 12. C. 19–26.

Кузнєцов М. П. Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми. Відновлювана енергетика. 2015. № 2. С. 51–55.

Будько В. І., Кудря С. А., Пепелов А. В. Сучасний стан і розвиток відновлюваної енергетики. Альтернативна енергетика та екологія. 2017. № 4. С. 130–140.

Назаров М.І. Енергетична безпека України в сучасних умовах ескалації міжнародних конфліктів. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3(14). C. 33–39.

Кабінет Міністрів України. Енергетична стратегія України на період до 2030 року та подальшу перспективу URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32299946.

Our world in data. Global direct primary energy consumption. URL: https://ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy.

Дейна А. Ю. Енергетична незалежність України: статистична оцінка, моделювання та прогнозування автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10 Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. Київ, 2018. C. 20.

European Strategy and Policy Analysis System. The Economic Consequences of Climate Change. URL: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/OECD%20Climate%20Change.pdf.

United States Department of Energy. Strategic petrolems reserve inventory 2020. URL: https://www.spr.doe.gov/dir/dir.html.

United States Energy Information Administration. Short-term energy outlook. URL: https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/us_oil.php/

Statista. Number of internet of things (IoT) connected devices worldwide in 2018, 2025 and 2030. URL: https://www.statista.com/statistics/802690/worldwide-connected-devices-by-access-technology/.

International Energy Agency. World electricity final consumption by sector, 1974–2018. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/worldelectricity-final-consumption-by-sector-1974-2018.

International Energy Agency. Electricity generation by source, OECD, 1990–2019. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-generation-by-source-oecd-1990-2019.

Stanaway J., Murray C., Afshin A. Global, regional and national comparative risk assessment of 84 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the gbd study 2017. The lancet. 2018. № 392. P.1923–1994.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019