ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ СРСР ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИЦІ В ПЕРІОД 1941–1945 РР.

Олександр ФРАДИНСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Питання функціонування митної системи під час Другої світової війни – одна із малодосліджених, але надзвичайно цікавих сторінок в історії фінансів, адже зовнішньоекономічна діяльність не припинялася під час ведення бойових дій.

Мета – виявити особливості організації експортно-імпортних операцій в СРСР у період 1941–1945 рр. та з’ясувати роль і значення митної служби у забезпеченні цих процесів.

Методи. Під час дослідження були використані загальнонаукові і спеціальні методи: аналізу, узагальнення, статистичний, графічний, табличний.

Результати. Досліджено питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності СРСР в період ведення активних бойових дій із Німеччиною. З’ясовано, що через об’єктивні причини радянський імпорт у 19 разів переважав експорт. Основними імпортними товарами були зброя та військове спорядження, промислове обладнання, продукти харчування, стратегічна сировина і матеріали. Головними статтями радянського експорту стали хутро, прядильні матеріали, окремі види продовольства, руди і метали. В цих умовах митна система здійснювала контроль за експортно-імпортними операціями, переміщенням через митний кордон вантажів, транспортних засобів, пасажирів, поштових відправлень; боролася з контрабандою та збитками у зовнішній торгівлі; адмініструвала митні платежі. Основний товаропотік надходив за системою ленд-лізу і припав на митниці Північного (Мурманська та Архангельська), Південного (Бакинська, Джульфінська, Гауданська) і Далекосхідного (Владивостоцька) регіонів. На теренах сучасної України митна система була зруйнована в перші дні війни, її відбудова розпочалася з 1 січня 1944 року.


Ключові слова


ленд-ліз, експорт, імпорт, митні платежі, митниця, контрабанда

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Внешняя торговля Союза ССР. За период с 22-VI-1941 по 31-ХІІ-1945 г. По данным оперативного учета. URL: http://istmat.info/node/40607.

Микоян А. И. Так было. Москва: Вагриус, 1999. 612 с.

Кожухов Ю. В., Лукин В. Н., Мусиенко Т. В. Таможенные органы СССР в 1941 году. Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала РТА. 2014. № 1 (49). С. 209–220.

Кожухов Ю.В., Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Таможенные органы СССР в 1942–1943 годах. Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала РТА. 2014. № 3 (51). С. 224–238.

Кожухов Ю.В., Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Таможенные органы СССР в 1944–1945 годах. Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала РТА. 2014. № 4 (52). С. 213–229.

Ляпустин С.Н. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России (конец ХIХ – начало ХХI в.): монография. Владивосток: ВФ РТА, 2008. 257 с.

Пиляева В. История таможенного дела и таможенной политики России. Москва: Балтрус, 2008. 204 с.

Гаврилюк А.Н. Мариупольская таможня в действии. Донецк: Каштан, 2004. 464 с.

Чучко М.К., Грябан В.В. Історія митної справи на Буковині (ХІІІ-ХХІ ст.). Чернівці: Золоті литаври, 2009. 272 с.

Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945: Документы и материалы: в 2-х т. Т. 1. 1941–1943. Москва : Политиздат, 1984. 510 с.

Обзор деятельности таможенных органов в годы Великой Отечественной войны. URL: http://museum.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=39:2012-10-18-10-42-42&catid=7:publications&Itemid=11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019