ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО АКТИВУ: КРИПТОВАЛЮТИ

Олена ЛЮБКІНА, Олександр ТКАЧЕНКО

Анотація


Вступ. Цифровізація економіки тісно пов’язана з формуванням ефективного законодавчого підґрунтя. Будь-який розвиток чи функціонування цифрових інструментів має супроводжуватися належним фінансово-правовим регулюванням. Дослідження проблематики функціонування цифрових фінансових активів дало змогу зробити висновок, що, на жаль, їх швидкий розвиток спостерігається на фоні відставання нормативного регулювання відповідних правовідносин, котрі формуються як наслідок такої діяльності.

Мета – виокремити основні маркери цифрових фінансових активів, дослідити міжнародний досвід із проблематики фінансового регулювання обігу віртуальних активів, зокрема криптовалют, визначити можливості імплементування позитивних зарубіжних практик до українських реалій та діагностувати сучасний стан і перспективи розвитку криптовалюти в Україні.

Результати. Обґрунтовано специфічну характеристичність цифрових фінансових активів, а саме: емісійну свободу, доступність використання криптовалют, відсутність посередників, високий ступінь захисту, відкритість для розробників, інтегрованість із новітніми технологіями, що продукує нові цифрові продукти. Узагальнено міжнародну практику державного регулювання криптовалют у частині як тлумачення понятійного апарату, так і з огляду на кваліфікування механізму провадження операцій із цифровими активами. Доведено, що в Україні, з точки зору правового регулювання, криптовалюта поки що перебуває за межами повноцінних рамок правового поля вітчизняного законодавства. Визначено основні новації та специфіку регулювання ринку віртуальних активів відповідно до сучасних українських реалій.

Висновки. Доведено відмінність національних законодавств у галузі регулювання віртуальних активів. Стверджується, що основний вектор регулювання спрямовується на посилення контролю за прозорістю та підзвітністю операцій із віртуальними активами, кібербезпекою й обов’язковою верифікацією користувачів. Сформульовано основні напрямки підвищення урегулювання та довіри до віртуальних активів: продукування стандартів і правил обігу криптовалюти задля виведення її до рангу конкурентоспроможного платіжного засобу; закріплення офіційної статусності криптовалюти; формування відкритої екосистеми через ефективну взаємодію всіх учасників процесу купівлі/продажу криптовалюти; формування легальної торгівельної площадки для обігу криптовалюти; підтримка інформаційної грамотності населення до розуміння переваг і ризиків віртуальної валюти тощо.


Ключові слова


цифрові активи, віртуальні активи, криптовалюта, державне регулювання, платіжний засіб, цифрова держава, майнінг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мандрик В.О., Мороз В.П. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29, № 4. С. 67–71.

Investor Bulletin: Initial Coin Offerings. Investor Alerts and Bulletins. 2017. URL: https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings.

Virtual Currency Regulation. Washington State Department of Financial Institutions. 2014. URL: https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance.

Memorandum opinion regarding the court’s subject matter jurisdiction. United States District Court. 2013. URL: http://ia800904.us.archive.org/35/items/gov.uscourts.txed.pdf.

Макарчук І.М., Перчук О.В., Малишко В.В. Перспективи використання криптовалют у сучасних економічних системах. Вісник ЖДТУ. 2019. № 2 (88). С. 179–185.

Global Ledger: Mapping Bitcoin & Blockchain Startups Around The World. CB INSIGHTS. March 6, 2017. URL: https://www.cbinsights.com/research/bitcoin-blockchain-startup-global-map.

Internal Revenue Service. Derzhavnyi orhan Federalnoho uriadu Spoluchenykh Shtativ Ameryky, yakyi zaimaietsia zborom podatkiv, kontroliuie vykonannia zakonodavstva pro opodatkuvannia ta tlumachyt podatkovyi kodeks. 2019. URL: https://www.irs.gov/.

Monetary Authority of Singapore (MAS). URL: http://www.mas.gov.sg/.

Zatonatska T., Rozhko О. Tkachenko N. Modern trends of impact on economic development of countries: e-commerceand R&D. Marketing and Management of Innovations. 2018. №4. С. 129–135.

Ринок криптовалют: як в Україні та інших країнах регулюють віртуальні активи. Слово і діло: аналітичний портал. 9 грудня 2020. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/12/09/infografika/biznes/rynok-kryptovalyut-yak-ukrayinita-inshyx-krayinax-rehulyuyut-virtualni-aktyvy.

Єлисєєва О.Є., Волошина О.В., Дідур С.В. Біткойн як елемент сучасної фінансової системи. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 45–49.

Kim Y. B., Kim J. G., Kim W., Im J. H. Predicting Fluctuationsin Cryptocurrency Transactions Based on User Comments and Replies. PLoSONE. 2016. Vol. 11. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161197/.

Законопроєкт “Про віртуальні активи” № 3637 від 11.06.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019