ПРАГМАТИЗМ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Інна ГУЦУЛ, Катерина КРИСОВАТА

Анотація


Вступ. Митне регулювання споживчого ринку є одним із основних загальновизнаних засобів реалізації державної економічної політики, інструментом виконання внутрішніх завдань. Основна робота для вдосконалення митного регулювання споживчого ринку має бути спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції українського виробника, сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національного господарства, а також розвиток новітніх прогресивних і гармонізованих із європейською практикою систем стандартизації та сертифікації продукції.

Мета – ідентифікувати прагматичні аспекти митно-тарифного регулювання споживчого ринку, систематизувати вектори підвищення ефективності державного регулювання споживчого ринку України.

Методи. У дослідженні використано методи діалектичного аналізу та синтезу, а також логічного узагальнення, порівняння і формалізації.

Результати. Досліджено сутність та соціальну роль споживчого ринку. Наголошено на необхідності державного регулювання споживчого ринку з використанням митного інструментарію. Встановлено, що розвиток споживчого ринку визначається зміною макроекономічних індикаторів, серед яких одним із ключових є роздрібний товарооборот. Проведено моніторинг частки витрат населення на придбання товарів і послуг у сумі загальних витрат (доходів). Виявлено, що основним елементом митно-тарифного регулювання споживчого ринку України є митний тариф. За підсумками дослідження теоретико-практичних засад митного регулювання споживчого ринку України було систематизовано заходи, які покращать ефективність його реалізації, сталий та прогресивний розвиток.

Перспективи. У подальших наукових дослідженнях буде приділено увагу імплементації інноваційних підходів міжнародного митного регулювання, зокрема країн Європейського Союзу, в національну практику з метою підвищення ефективності функціонування споживчого ринку.


Ключові слова


фіскальна політика, митне регулювання, споживчий ринок, зовнішньоекономічна діяльність, митні платежі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Десятнюк О. М., Сідляр В. В. Фіскальне регулювання споживчого ринку. Світ фінансів. 2020. Випуск 1 (62). С. 78–97.

Лагутін В.Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання: моногр. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 327 с

Лазебна І.В. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С.155–156.

Офіційний вебсайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Шворнікова Г. М., Барабаш В. В., Марченко А. В. Спрощення митних формальностей як необхідна умова євроінтеграції України. Вісник Східноукраїнського національного університету. 2017. № 3 (233). С. 252–257.

Доходи державного бюджету України. Ціна держави. URL: http://cost.ua/budget/revenue/.

Річні звіти про виконання Державного бюджету України за 2015-2020 рр. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu.

Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД. ДФС України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11.

Атаманчук О. В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи. Економіка та держава. 2008. № 10. С. 26–29.

Шевчук С. В. Визначення сутності інструментів та важелів регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 48–53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019