ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Світлана САС

Анотація


Вступ. В умовах розвитку економіки знань та безперервного реформування системи вищої освіти (СВО) України її ефективне фінансове забезпечення відповідає найважливішим потребам сучасності та сприяє формуванню інтелектуального потенціалу держави, соціально-економічному розвитку суспільства й зростанню національної економіки на засадах інноваційно-технологічного прогресу.

Мета – провести аналіз сучасного стану вищої освіти, її фінансового забезпечення та визначити перспективи розвитку цієї пріоритетної галузі економіки.

Методи. У процесі дослідження використано аналіз і синтез, методи порівняння й узагальнення, а також прогнозування, моделювання та ін.

Результати. У статті приділена увага питанням розвитку вищої освіти України, яка перебуває в перманентному стані реформування та інтеграції у світовий освітньо-науковий простір. Проаналізовано сучасний стан вищої освіти держави та її фінансування на світовому й національному рівнях. З’ясовано, що витрати на вищу освіту зазнають постійних коливань, на що впливають, зокрема, зовнішні політичні та економічні фактори. За результатами проведеного наукового дослідження зроблено висновки, що роль держави у фінансуванні вищої освіти щорічно зростає, проте актуальним залишається залучення альтернативних джерел – участь в освітніх, наукових, інфраструктурних проєктах, співпраця з бізнесом, виробництвом, випускниками, надання платних послуг, що формує перспективи розвитку освіти й науки – пріоритетної галузі економіки країни.


Ключові слова


вища освіта, заклади вищої освіти, система вищої освіти, тенденції, фінансування, стратегія фінансового забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Goode R. B. Adding to the stock of physical and human capital. The American Economic Review. 1959. № 49(2). P. 147–155.

Schultz T. W. Investment in human capital. New York: The Free Press, 1971.

Padlowska A. The strategy of the development of the higher education in Poland on the Warsaw university of technology example. Polish Journal of Management Studies. Wydział Zarządzania. 2014. Vol. 9. P. 205–216.

Nkisi M. Higher education financing in lesotho: regulation to realize its sustainability and increase inclusiveness. Journal of African Law. 2021. Vol. 65, Iss. 1. P. 25–45.

Petrov P., Kamenova-Timareva M. A key performance indicators a frameworkfor higher education institutions. Vanguard Scientific Instruments in Management. 2014. URL: https://www.academia.edu/43767142/A_Key_Performance_Indicators_a_Framework_for_Higher_Education_Institutions?email_work_card=view-paper.

Vica Olariu G., Brad S., Fulea M. The sustainable university in the new economic context. FAIMA Business & Management Journal. 2020. Vol. 8. № 1. P. 5–18.

Muhamad S., Che Sulaiman N.F. & Saputra J. The role of human capital and innovation capacity on economic growth in ASEAN-3. Jurnal Ekonomi Malaysia. 2018. № 52 (1). P. 281–295.

U21 Ranking of national higher education systems. URL: https://universitas21.com/rankings.

Державна служба статистики України. 2018. URL: www.ukrstat.gov.ua.

Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 188 с.

Добуляк Л. П., Костенко С. Б. Використання трендових моделей для дослідження тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 24. Ч. 1. 2019. С. 147–152.

The UNESCO Institute for statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/?queryid=181#.

Основні показники діяльності ЗВО в Україні на початок 2010/11-2019/20 навчальних років: стат. інформація. Київ: Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стратегія розвитку вищої освіти України на 2021-2031. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitkuvishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.

Шкарлет С. Вища освіта в Україні. URL: https://osvita.ua/vnz/80198/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019