ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ З НЕРІВНОМІРНИМИ КАПІТАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ

Анна МУРІНА

Анотація


Вступ. Припущення про сталий щорічний приріст в нескінченності може бути ви­правданим для грошового потоку від операційної діяльності бізнесу. Проте таке при­пущення меншою мірою виправдане щодо капітальних витрат, які за своєю суттю є нерегулярними витратами на активи тривалого строку користування. Крім того, не­рівномірність капітальних витрат є особливо характерною для капіталомістких ви­робництв, інфраструктурних бізнесів, бізнесу з експлуатації об’єктів нерухомості, а також для малого та середнього бізнесів. Для оцінки вартості бізнесу в таких випадках пропонуємо удосконалену методику, яка робить метод оцінки дисконтованих грошових потоків більш універсальним і надійним.

Мета – вивести формулу нормалізації нерівномірного грошового потоку на капі­тальні витрати з урахуванням впливу інфляції і реального приросту бізнесу.

Результати. Вдосконалено методику оцінки вартості бізнесу запропонованою формулою нормалізації нерівномірних капітальних витрат у термінальному періоді. Коректність формули нормалізації перевірено за допомогою симуляції моделі дискон­тованих грошових потоків з довгим горизонтом прогнозування. Наведені розрахунки вказують, що застосування правил спрощення, таких як прирівнювання капітальних витрат до амортизації, є джерелом неточності в оцінках вартості бізнесу, тоді як за­пропонована формула нормалізації є рішенням для обґрунтованої оцінки вартості без обмежуючого і, в багатьох випадках, нереалістичного припущення про нескінченну по­дільність і рівномірність відновлення основних засобів.

Висновки. Запропонована формула збільшує надійність оцінки вартості бізнесу з нерівномірними капітальними витратами, а метод дисконтованих грошових потоків із застосуванням моделі росту Гордона більш універсальним.


Ключові слова


оцінка вартості дисконтуванням грошових потоків, нормалізований грошовий потік, модель росту Гордона, термінальна вартість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Reis P. M. N., Augusto M. G. The terminal value (TV) performing in firm valuation: the gap of literature and research agenda. Journal of Modern Accounting and Auditing. 2013. № 9(12). P. 1622–1636. URL: https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/3621/1/TV%20GAp%20JMAA.pdf.

Gordon M. J. Dividends, earnings and stock prices. The Review of Economics and Statistics. 1959. № 41(2). P. 99–105. URL: http://www.jstor.org/stable/192779.

Luehrman T. A. Using APV: a better tool for valuing operations. Harvard Business Review. 1997. № 75(3). P. 146–154. URL: https://hbr.org/1997/05/using-apv-a-better-tool-for-valuing-operations.

Courteau L., Kao J. L., Richardson G. D. The equivalence of dividend, cash flows and residual earnings approaches to equity valuation employing ideal terminal value expressions. SSRN Electronic Journal. 2000. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.233399.

Hess D., Homburg C., Lorenz M., Sievers S. Extended dividend, cash flow and residual income valuation models – accounting for deviations from ideal conditions. SSRN Electronic Journal. 2008. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.1225902.

Schill M. J. Business valuation: standard approaches and applications. SSRN Electronic Journal. 2017. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.2974498.

Shefrin H. Free cash flows, valuation and growth opportunities bias. Journal of Investment Management. 2014. № 12(4). P 4–26. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.693.9484&rep=rep1&type=pdf.

Buttignon F. Terminal value, growth and inflation: some practical solutions. Business Valuation Review. 2015. № 34(4). P. 158–172. URL: https://doi.org/10.5791/0882-2875-34.4.158.

Beitel T. D. (2016). Terminal value calculations with the discounted cash flow model: differences between literature and practice. (Thesis. University of Twente). URL: https://purl.utwente.nl/essays/70011.

Behr A., Mielcarz P., Osiichuk D. Terminal value calculation in DCF valuation models: an empirical verification. E-Finanse. 2018. № 14(1). P. 27– 38. URL: https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0003.

Fernandez P. Company Valuation Methods. SSRN Electronic Journal. 2019. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.274973.

Schill M. J., Chaplinsky S. J., Doherty P. Methods of Valuation for Mergers & Acquisitions. SSRN Electronic Journal. 2006. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.909677.

Rupić I. B., Obradović D. B., Rupić B. Free cash flow valuation model in capital budgeting. European Project Management Journal. 2017. № 7(1). URL: http://media.epmj.org/2017/12/Ivana-75-84.pdf.

Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation measuring and managing the value of companies. 7th ed. John Wiley & Sons, 2020.

Jennergren L. P. Continuing value in firm valuation by the discounted cash flow model. European Journal of Operational Research. 2008. № 185(3). P. 1548–1563. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.08.012.

Matthews G. E., Rosenbloom, A. H. (2018). Delaware’s unwarranted assumption that capex should equal depreciation in a DCF model. Business Valuation Update. 2018. № 24(8). P. 8–13. URL: https://www.bvresources.com/docs/default-source/free-downloads/business-valuation-update-issue.pdf?sfvrsn=4.

Matthews G. E. Capital expenditures, depreciation and amortization in the Gordon growth model. Business Valuation Review. 2014. № 33(4). P. 113–123. URL: https://www.researchgate.net/profile/Gilbert-Matthews/publication/271723536.

Rotkowski A. M., Courtnage M. C. Estimating Capital Expenditures and Depreciation Expense in the Direct Capitalization Method. Insights. 2016. № 18–28. URL: https://willamette.com/insights_journal/16/winter_2016_3.pdf.

Thomas R., Gup B. E. The valuation handbook valuation techniques from today’s top practitioners. John Wiley & Sons. 2010. URL: https://doi.org/10.1002/9781118268179.ch23.

Hanhardt A., Bramsemann U. Estimating the reinvestment rate in the terminal value. SSRN Electronic Journal. 2017. URL: https://ssrn.com/abstract=3098937.

Cornell B., Gerger R. Estimating terminal values with inflation: the inputs matter - it is not a formulaic exercise. Business Valuation Review. 2017. № 36(4). P. 117–123. URL: https://www.cornell-capital.com/wp-content/uploads/2018/09/Estimating-Terminal-Values-with-Inflation-Published-Version.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019