УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Роман ЗВАРИЧ, Ігор РІВІЛІС

Анотація


Вступ. Процес утилізації відходів корелює зі зростанням операційних витрат, зокрема, пов’язаних зі збором, транспортуванням і переробкою відходів. Основними факторами, що впливають на зростання витрат, є ціни на паливо, вартість робочої сили та витрати на технічне обслуговування. Як наслідок, процес управління відходами відбувається в складних і не стабільних умовах, що відображається на утилізації відходів, їх переробці та захисті навколишнього середовища. Це актуалізує наукове дослідження управління відходами в системі екологічного менеджменту, адже пасивна реакція на проблему загрожує високими витратами у виробничому циклі в майбутніх періодах.

Мета – проаналізувати складові елементи управління відходами, дослідити структуру утворення відходів та джерела їх походження, окреслити пропозиції щодо можливості комбінації стратегій управління відходами в системі екологічного менеджменту.

Результати. Доведено, що процес управління відходами містить такі складові елементи, як стратегічне планування; запобігання забрудненню навколишнього середовища та збереження ресурсів; вибір найкращого варіанта запобігання з урахуванням законодавства; мінімізація кількості та токсичності утворення відходів; оцінка ефектів і наслідків; ухвалення рішень. Досліджено структуру утворення відходів та джерела їх походження через поділ на відновлювальні і невідновлювальні матеріали, вуглецево-нейтральну біомасу та невідновлювану біомасу. Окреслено пропозиції для організацій щодо можливості комбінації стратегій управління відходами в системі екологічного менеджменту.

Перспективи. Предметом подальших наукових досліджень є оцінка проблеми приросту електронних відходів в системі управління відходами в країнах, що розвиваються. Ця проблема буде актуальною, адже компанії з переробки відходів у розвинутих країнах стикаються із суворими режимами регулювання навколишнього середовища та зростаючою вартістю утилізації відходів, а тому експорт е-відходів в країни, що розвиваються, є більш економічно вигідним, ніж переробка у власних країнах, що й посилює наявну проблему.


Ключові слова


відходи-в-енергію, вуглецево-нейтральна біомаса, екологічний менеджмент, переробка відходів, повторне використання, управління відходами, циркулярна економіка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Khan Sh., Anjum R., Raza S., Bazai N., Ihtisham M. Technologies for municipal solid waste management: Current status, challenges and future perspectives. Chemosphere. 2022. Vol. 288. Part 1. 132403. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132403.

Khan A., López-Maldonado E., Khan N., Villarreal-Gómez L., Munshi F., Alsabhan A., Perveen K. Current solid waste management strategies and energy recovery in developing countries. Chemosphere. 2022. Vol. 291. Part 3. 133088. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133088.

Kharola Sh., Ram M., Goyal N., Mangla S., Nautiyal O., Rawat A., Kazancoglu Y., Pant D. Barriers to organic waste management in a circular economy. Journal of Cleaner Production. 2022. Vol. 362. 132282. URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132282.

Wang C., Qin J., Qu Ch., Ran X., Liu Ch., Chen B. A smart municipal waste management system based on deep-learning and Internet of Things. Waste Management. 2021. Vol. 135. Р. 20–29. URL: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.08.028.

Tanveer M., Khan S., Umar M. Waste management and green technology: future trends in circular economy leading towards environmental sustainability. Environmental Science and Pollution Research. 2022. Vol. 29. Р. 80161–80178. URL: https://doi.org/10.1007/s11356-022-23238-8.

Zvarych R., Rivilis I. Social responsibility of business as sustainable development approach in management. AGORA International Journal of Economical Sciences. 2023. No. 1. Р. 154–161. URL: https://univagora.ro/jour/index.php/aijes/article/view/5773/1969.

Pongracz E. Re-defining the Concepts of Waste and Waste Management: Evolving the Theory of Waste Management. Doctoral Dissertation. University of Oulu, Department of Process and Environmental Engineering, Oulu, Finland. 2002. URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9514268210/.

World Bank Press Release. Global Waste to Grow by 70 Percent by 2050 Unless Urgent Action is Taken: World Bank Report. N°2018/037, 2018. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-growby-70-percent-by-2050-unlessurgent-action-is-taken-world-bank-report.

The World Bank. Bridging the Gap in Solid Waste Management Governance Requirements for Results. 2021. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35703.

Circle Economy. The Circularity Gap Report. 2022. URL: https://www.circularity-gap.world/2022#Download-thereport.

Зварич Р., Гомотюк В., Рівіліс І., Дейнека Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент міжнародного корпоративного менеджменту в умовах кризи. Вісник економіки. 2022. Вип. 2. С. 142–156. URL: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.02.142.

Silpa K., Yao C., Bhada-Tata P., Van Woerden F. What a Waste 2.0: a Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. 2018. URL :https://olc.worldbank.org/system/files/What%20a%20Waste%202.0%20Overview.pdf.

Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a waste: a Global Review of Solid Waste Management. 2012. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388.

Waste Management System: a Guide. SafetyCulture. 2023. URL: https://safetyculture.com/topics/waste-management-system/.

Reznikova N., Zvarych R., Zvarych I., Shnyrkov O. Global circular e-chain in overcoming the global waste. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019. Vol. 6. Iss. 4. P. 641–647. URL: https://www.procedia-esem.eu/pdf/issues/2019/no4/72_Reznikova_19.pdf.

Waste Management Strategies. Lumenlearning. 2020. URL: https://courses.lumenlearning.com/suny-monroe-environmentalbiology/chapter/15-2-waste-management-strategies/.

Melen’-Zabramna O. Stages of Waste Management. Environment, People, Law. 2018. URL: https://epl.org.ua/en/environment/5-shodynokupravlinnya-vidhodamy-1-shodynka-poperedzhennya-utvorennya-vidhodiv/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019