СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Марія Петріна Шаварина, Надія Володимиріна Шаманська

Анотація


Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальний захист населення: реалії та перспективи.

 

Висвітлено прагматику та проблематику реалізації соціальної політики в Україні. Проведено комплексне дослідження вітчизняної практики надання соціальної допомоги. Розглянуто досвід застосування адресної соціальної допомоги в розвинених ринкових державах та запропоновано напрямки її реформування в Україні.

 

Shavaryna M., Shamanska N. Social defence of population: realities and prospects.

 

The pragmatic and problem aspects of realization of social policy in Ukraine are reflected. Complex research of domestic practice of grant of social help is conducted. Experience of application of address social help in the developed market states is considered and directions of its reformation in Ukraine are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вітер В. Головний національний пріоритет – людина // Праця і зарплата. – 2009. – № 33. – С. 4–5.

Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики. – К. : МАУП, 2002. – 200 с.

Черенько Л. Система соціального захисту та бідність // Праця і зарплата. – 2009. – № 19. – С. 6–7.

Шевчук П. І. Соціальна політика. – Львів : Світ, 2003. – 400 с.

Гордієнко Д. Західноєвропейський досвід соціальної держави // Людина і політика. – 2007. – № 6. – С. 63–66.

Кір’ян Т., Шаповал М., Вітер В. Світовий досвід застосування соціальних стандартів // Соціальний захист. – 2007. – № 3. – С. 66–73.

Костенко О. Орієнтир – європейські стандарти // Соціальний захист. – 2009. – № 2. – С. 38–40.

Пастух Т. В. Адресна соціальна допомога – від “ручного варіанту” до реальної практики // Соціальний захист. – 2007. – № 6. – С. 25–27.

Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 2008 . – № 2. – С. 41–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019