МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА І НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ

Надія Володимирівна Парижак

Анотація


Парижак Н. В. Міжбюджетні відносини в Україні: оцінка і напрямки реформування.

 

Проаналізовано вітчизняну практику організації міжбюджетних відносин, досліджено масштаби, причини й наслідки внутрісистемного перерозподілу бюджетних ресурсів. Окреслено напрямки активізації міжбюджетних відносин для забезпечення реального вирівнювання соціально-економічного розвитку територій і підтримки місцевого самоврядування.

 

Paryzhak N. Inter-budget relations in Ukraine: estimation and direction of reformation.

 

The national model of organization of inter-budget relations is analysed, also the scopes, reasons and consequences of inter-system distribution of the resources are researched. The policy lines are described for activation the inter-budget relations to ensure the actual leveling of social and economic development of the territories, likewise of local self-government support.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України – К. : Атіка, 2001. – 89 с.

Бондарук Т. Г. Ефективність трансферної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 146–153.

Бюджет України за 2002 рік : Статист. зб. Міністерства фінансів України. – К. : Міністерство фінансів України, 2003. – 264 с.

Бюджет України за 2007 рік : Статист. зб. Міністерства фінансів України. – К. : Міністерство фінансів України, 2008. – 321 с.

Гончаренко О. В. Механізм організації міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – С. 75–81.

Демків О. І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 46–65.

Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.

Місцеві фінанси : Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Мярковський А. І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 13–18.

Слухай С. В. Міжбюджетні трансферти в постсоціалістичних країнах : від теорії до реалій : Монографія. – К. : Артек, 2002. – 288 с.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : В 3 т. – Т. 1 : Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації / За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка. – К. : Фенікс, 2008. – 468 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019