СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Анна Богданівна Мокрицька

Анотація


Мокрицька А. Б. Сучасні реалії, практика та проблеми бюджетного планування видатків на охорону здоров’я.

 

Розглянуто та проаналізовано діючу практику бюджетного планування видатків на охорону здоров’я в Україні. Висвітлено проблеми формування та розподілу видатків місцевих бюджетів на одну з найважливіших сфер суспільних послуг – охорону здоров’я.

 

Mokrytska A. Modern realities, practice and problems of the budgetary planning of charges on a health protection.

 

Operating practice of the budgetary planning of charges on a health protection in Ukraine is considered and analysed. The problems of forming and allocation of charges of local budgets on one of major spheres of public services – health protection are reflected.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Кириленко О. П. Проблеми реформування міжбюджетних відносин в Україні // Економічний часопис-ХХІ. – 2003. – № 2. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2003/2/zmist.html.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Лехан В., Рудый В., Шишкин С. Система финансирования здравоохранения в Украине и пути ее реформирования // Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні. Додаткові матеріали до семінару “Сучасні методи управління охороною здоров’я та можлива модель реформування галузі”. – Режим доступу : http://www.eu-shc.com.ua/.

Бюджетний кодекс України. – К. : Атіка, 2001. – 80 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2002 р. № 342 “Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. №1195 “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Закон України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” від 1.07.2004 року № 1953-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 52. – С. 561.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 1782 “Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин”. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/.

Розмежування фінансування первинної та вторинної медичної допомоги в законодавстві України : сучасний стан і пропозиції щодо вдосконалення. // Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні. Додаткові матеріали до семінару : “Сучасні методи управління охороною здоров’я та можлива модель реформування галузі”. – Лютий 2009. – Режим доступу : http://www.eu-shc.com.ua/.

Еспаньол Ф., Шевченко М. Пропозиції щодо вдосконалення механізму розподілу бюджетних ресурсів у системі охорони здоров’я України : Посібник. – К., 2006. – 48 с.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2007 рік. – К., 2008. – 277 с.

Місцеві фінанси : Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Фінансовий стан міст. 2005 р. / Асоціація міст України та громад. Асоціація фінансистів України. – К., 2006. – 224 с.

Фінансовий стан міст. 2006 р. / Асоціація міст України та громад. Асоціація фінансистів України. – К., 2007. – 220 с.

Фінансовий стан міст. 2007 р. / Асоціація міст України та громад. Асоціація фінансистів України. – К., 2008. – 223 с.

Кириленко О. П. Державні фінанси в умовах формування демократичного суспільства // Світ фінансів. – 2004. – №1. – С. 22–33.

Карпишин Н. І. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг : Дис. … кандидата економічних наук : 08.04.01. – Тернопіль, 2006. – 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019