СТРАТЕГІЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ

Вікторія Михайлівна Кремень

Анотація


Кремень В. М. Стратегія конвергенції як сучасна модель розвитку фінансового посередництва в Україні.

 

Розкрито практичні аспекти реалізації стратегії фінансової конвергенції у діяльності фінансових посередників, проаналізовано передумови та масштаби формування висококонвергентних інтегрованих фінансових посередників.

 

Kremen V. The strategy of convergence as an actual model of the development of financial intermediation in Ukraine.

 

The practical aspects of financial convergence strategy in activity of financial mediators are described; the pre-conditions and scales of forming of the high-convergence integrated financial intermediaries are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондаренко К. Хто й чим володіє в Україні : http://www.nbuv.gov.ua/polit/03upsvu.htm.

Дацюк Р. Банки станут агентами страховых компаний : http://www.strahovatel.com. ua/blog/main/528/.

Інформація про власників істотної участі у банках України : http://www.bank.gov.ua/Bank_ supervision/Shareholders.pdf.

Річний звіт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг за 2006 рік : http:// www.dfp.gov.ua/fi les/RK-7572.pdf.

Річний звіт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг за 2007 рік : http:// www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/ZVIT_NA_ SAIT_2007pdf.pdf.

European Parliament and Council Directive 2002/87/EC of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment fi rms in a fi nancial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC , 93/22/EEC , 98/78/EC and 2000/12/EC : http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/ l24038c.htm.

Identifi cation of fi nancial conglomerates: http://ec.europa.eu/internal_market/financialconglomerates/supervision_en.htm#identifi cation.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019