ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Юрій Омелянович Бойко

Анотація


Бойко Ю. О. Особливості концентрації банківського капіталу в Україні.

 

Розглянуто особливості та тенденції процесів концентрації капіталу в банківській системі України на сучасному етапі. Здійснено аналіз сучасного стану забезпеченості банків України власним капіталом.

 

Boyko Yu. The features of banking capital concentration in Ukraine.

 

The features and tendencies of processes of banking capital concentration are examined in the banking system of Ukraine on the modern stage.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банки и банковские операции : Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

Большой экономической словарь / Под. ред. А. Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 1998. – 864 с.

Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України – Львів : Тріада плюс, 2004. – 304 с.

Групування банків за розміром сплаченого статутного капіталу // Бюлетень НБУ. – 2006. – № 3. – С.168–169.

Ющенко В. Виступ на IV з’їзді Асоціації українських банків // Банківська справа. – 1995. – № 3. – С. 41–51.

Групування банків за розміром статутного капіталу // Бюлетень НБУ. – 2008. – № 11. С. 156–160.

Потоцкая Е. Битва за капитал // Бизнес. – 1999. –№ 13. – С. 18.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України / За. ред. А. I. Даниленка : В 3-х т. – Т. 2. – К. : Фе- нікс, 2008. – 442 с.

Антикризисное управление предприятиями и банками : Учеб.-практ. пособие. – М. : Дело, 2001. – 840 с.

Капітал банків // Бюлетень НБУ. – 2008. – № 11. – С. 160.

Матвієнко В. Потужні банки – міцна держава // Банківська справа. – 1996. – № 6. – С. 10–11

Селезньов Ю. Доцільність створення нових філій банку // Банківська справа. – 1998. – № 6. – С. 37–39.

Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К. : Лібра, 1998. – 478 с.

Частка проблемних кредитів виросла до 7,2% // www.epravda.com. ua/news/4aa52c877cl94/.

Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2009 року // Вісник НБУ. – 2009. – № 6. – С.45–54.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019