Світ фінансів

Науковий журнал «Світ фінансів» був створений у травні 2004 року кафедрою фінансів Тернопільської академії народного господарства. У лютому 2007 року засновник та видавець - Тернопільський національний економічний університет - провів державну перереєстрацію наукового журналу «Світ фінансів» (свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ КВ № 12264-1148 від 1 лютого 2007 року).

Міжнародний центр ISSN (Париж) включив у міжнародний реєстр періодичних ЗМІ науковий журнал «Світ фінансів», надавши йому міжнародний стандартний номер (ISSN) 1818-5754 (print) та 2415-3672 (online).

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 журнал віднесено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б". Тому можна опублікувати результати дисертаційних робіт для здобуття ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Науковий журнал «Світ фінансів» призначений для професіоналів, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, фінансів, банківської справи та страхування, бухгалтерського обліку та оподаткування, державного управління та управління, фінансового менеджменту та міжнародних фінансів.

Редакція приймає наукові статті з актуальних тем. Представлені статті повинні містити результати поглиблених наукових досліджень та обґрунтування отриманих наукових результатів. Тема статті повинна відповідати тематичній орієнтації журналу: актуальні питання теорії фінансів, грошей і кредиту; державні та місцеві фінанси; податкова та фіскальна політика; державне управління та фінансовий менеджмент; банківська та грошово-кредитна політика; ринок фінансових послуг та міжнародних фінансів.

Мова рукопису: українська.
Опубліковано: 4 рази на рік.

www.facebook.com/svitfin/


Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

Index Copernicus
WorldCat
Google Scholar
Library of Congress (Washington DC 20540 United States) Online Catalog
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського