Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ, ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТ: ПРАГМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТНА ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГАЛУЗЕВИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВИХ ПРОБЛЕМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДАЙДЖЕСТ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ТА НАУКОВИХ ПОДІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДО 40-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДО 80-РІЧЧЯ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ЗАОЧНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЖИТТЄВІ ТА НАУКОВІ ЗВЕРШЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РЕАЛЬНОМУ ТА ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИТНА БЕЗПЕКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИТНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВІ ВИДАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТРАХОВИЙ РИНОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУСПІЛЬНІ БЛАГА І ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ І НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТОЧКА ЗОРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВА ОСВІТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВІ РИНКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І УКРАЇНА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДАЙДЖЕСТ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ТА НАУКОВИХ ПОДІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ДОМОГОСПОДАРСТВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИТНА СПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей. У разі негативної ре-
цензії статтю повертають автору на доопрацювання або відхиляють. Основні причини відхи-
лення статей:
– невідповідність вимогам журналу щодо тематичної спрямованості та оформлення;
– стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та ме-
режу Інтернет);
– надмірна локальність статті, що спричинює обмеженість охоплення зацікавленої ауди-
торії;
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.