ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В КРАЇНАХ З СЕРЕДНІМИ ТА НИЗЬКИМИ ДОХОДАМИ: ТРАДИЦІЙНІ ДИЛЕМИ ТА ПОСТКРИЗОВІ ВИКЛИКИ

Віктор КОЗЮК

Анотація


Вступ. Досліджено питання імплементації режиму інфляційного таргетування в країнах з ринками, що формуються. Подальші дослідження в цьому напрямку актуалізовані викликами реалізації таргетування інфляції в складному макроекономічному й інституціональному середовищі. Спираючись на огляд робіт з питань теорії і практики реалізації монетарного режиму, виокремлено низку ключових узагальнень.

Мета
– показати зміни в поглядах на інфляційне таргетування в країнах з ринками, що формуються, а також виокремити ключові виклики цьому режиму в світлі їх економічного та фінансового розвитку, а також в контексті глобальної інтеграції.

Результати.
Проведено узагальнення основних сучасних тенденцій довкола реалізації політики інфляційного таргетування в країнах з ринками, що формуються. Виокремлено кілька принципових царин, довкола яких точаться найбільші дискусії і де має місце істотний прогрес в ефективності монетарної політики: зв’язок цінової та курсової стабільності; проблема реакції на шоки пропозиції; інституціональні драйвери відхилення від цілей; поєднання інфляційного таргетування з макропруденційною політикою. Стверджується, що чим швидше країна просувається на шляху реформ, тим більше послаблюється зв’язок між ціновою та курсовою стабільністю, а шоки умов
торгівлі більше нагадують шоки на боці пропозиції. Водночас констатується, що центробанки країн з ринками, що формуються, не можуть оптимально ігнорувати такі шоки через характер інфляційних очікувань. Реакція на шоки пропозиції буде тим менш про-циклічною, чим більшою мірою центробанки користуються довірою, а фінансова система є більш глибокою.

Висновки.
Поєднання інфляційного таргетування та проактивної макропруденційної політики дасть змогу покращити макроекономічну картину в країнах з ринками, що формуються.


Ключові слова


інфляційне таргетування, центральні банки, монетарна політика, цінова стабільність, шоки пропозиції, країни з ринками, що формуються

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Batini, N., Laxton, D. (2007). Under what condition can inflation targeting be adopted? The experience of emerging markets. In: F. Mishkin, N. Loayza, K. Schmidt-Hebbel (eds): Monetary policy under inflation targeting. Santiago: Central Bank of Chile.

Amato, J., Gerlach, S. (2002). Inflation targeting in emerging market and transition economies: lessons after a decade. European Economic Review. № 46. P. 781–790.

Hu, Y. (2003). Empirical investigation of inflation targeting. Institute for International Economics Working Paper. № 6.

Hu, Y. (2006). The choice of inflation targeting: an empirical investigation. International Economics and Economic Policy. № 3 (1). P. 27–42.

Ismailov, Sh., Kakinaka, M., Miyamoto, H. (2016). Choice of inflation targeting: some international evidence. Kochi University of Technology. SDES-2016-2.

Carare, A., Stone, M. (2006). Inflation targeting regimes. European Economic Review. № 50 (5). P. 1297–1315.

Schmidt-Hebbel, K., Carrasco, M. (2016). The past and future of inflation targeting. Central Bank of Brazil Seminars, April 2016.

Amato, J., Gerlach, S. (2002). Inflation targeting in emerging market and transition economies: lessons after a decade. European Economic Review. № 46. P. 781–790.

Horvath, R., Mateju, J. (2011). How are inflation targets set? Institute of Economic Studies of Charles University in Prague Working Paper: 1/2011.

Nicolae, A., Nolan, C. (2006). The impact of imperfect credibility in a transition to price stability. Journal of Money, Credit and Banking. № 38 (1). P. 47–66.

Bernanke, B., Mishkin, F. (1997). Inflation targeting: a new framework for monetary policy? Journal of Economic Perspective. № 11. P. 97–116.

Roger, S., Stone, M. (2005). On target? The international expirience with achiving inflation targets. IMF Working Paper. WP/05/163. P. 1–68.

Carvalho-Filho, I. (2010). Inflation targeting and the crisis: an empirical assessment. IMF Working Paper. WP/10/45.

Schmidt-Hebbel, K., Carrasco, M. (2016). The past and future of inflation targeting. Available at: www.bcb.gov.br/pec/depep/Seminars/2016_XVIIISenAnualMetaslnBCB/SMETASXVIII-%20Klaus%Schmidt.pdf.

Agenor, P.-R., Pereira da Silva, L. (2013). Inflation targeting and financial stability: a perspective from developing world. Banco Central do Brasil Working Papers. Sept. 324.: 1–113.

IMF (2018). Challenges for monetary policy in emerging markets as global financial conditions normalize. IMF World Economic Outlook. Oct. 2018. Chapter 3. P. 101–126.

Gregorio, J. (2012). Commodity prices, monetary policy and inflation. Paper Presented for the Conference on Policy Responses to Commodity Price Movements, organized by IMF and Central Bank of Turkey, April 2012.: 1–36.

Bems, R., Caselli, F., Grigoli, F., Gruss, B., Lian, W. (2018). Expectations’ anchoring and inflation persistence. IMF Working Paper. WP/18/280.: 1–30

Choi, W. G., Cook, D. (2018). Policy conflicts and inflation targeting: the role of credit markets. IMF Working Paper. WP/18/72.: 1–35.

Calvo, G., Reinhart, C. (2000). Fear of floating. NBER Working Paper. № 7993.

Airaudo, M., Buffie, E., Zanna, L.-F. (2016). Inflation targeting and exchange rate management in less developed countries. IMF Working Paper. WP/16/55.: 1–32.

Aizenman, J., Noy, I. (2011). Inflation targeting and real exchange rates in emerging markets. World Development. Vol. 39. № 5. P. 712–724.

Ball, L. (1998). Policy rules for open economies. NBER Working Paper. № 6760.

IMF. (2015). Where are commodity exporters headed? Output growth in the aftermath of the commodity boom. World Economic Outlook. October. 2015. Chapter 2.: 65–103.

Heenan, E., Peter, M., Roger, Sc. (2006). Implementing inflation targeting: institutional arrangements, target design and communications. IMF Working Paper. WP/06/278.

Hammond, G. (2012). State of art of inflation targeting – 2012. Bank of England Center for Central Banking Studies. Handbook. № 29. Р. 1–50.

Albagli, E., Schmidt-Hebbel, K. (2008). By how much and why do inflation targeters miss their targets? Central Bank of Chile. Santiago.

Holub, T. (2008). Causes of deviations from the CNB’s inflation targets: an empirical analysis. Czech Journal of Economics and Finance. № 9–10. Р. 425–433.

Roger, S., Stone, M. (2005). On target? The international expirience with achiving inflation targets. IMF Working Paper. WP/05/163. P. 1–68.

Acemoglu, D., Johnson, S., Querubin, P., Robinson, J. (2008). When does policy reforms works? The Case of Central Bank Independence. NBER Working Paper. № 14033.

Claessens, S. (2014). An overview of macroprudential policy tools. IMF Working Paper. WP/14/214. P. 1–47.

Cerutti, E., Correa, R., Fiorentino, E., Segalla, E. (2016). Changes in prudential policy instruments – A new cross-country database. IMF Working Paper. WP/16/110. P. 1–23.

Cerutti, E., Claessens, S., Laeven, L. (2015). The use and effectiveness of macroprudential policies: new evidence. IMF Working Paper. WP/15/61. Р. 1–39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019