СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИДАТКІВ НА ОБОРОНУ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Ольга КИРИЛЕНКО

Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку України стоїть завдання підвищення обороноздатності держави, проведення реформування Збройних сил та інших військових формувань відповідно до новітніх вимог та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-промислового комплексу, що необхідно для максимального задоволення потреб армії. Успішність виконання поставлених завдань значною мірою залежить від належного фінансового забезпечення, основу якого становлять видатки державного бюджету. Тому питання динаміки та структури зазначених видатків і виявлення закономірних тенденцій у сфері фінансування оборони є актуальними, особливо в умовах триваючої агресії з боку РФ.

Мета – дослідити тенденції фінансового забезпечення потреб оборони за рахунок коштів державного бюджету України, обґрунтувати на цій основі шляхи покращення фінансування потреб національної оборони країни.

Результати. В статті розглянуто динаміку та структуру видатків державного бюджету України на оборону з позиції функціональної, економічної та програмної їх систематизації. Виявлено сучасні тенденції здійснення зазначених видатків, акцентовано на наявних проблемах у цій сфері.

Висновки. Обґрунтовано шляхи подолання негативних тенденцій у сфері фінансування національної безпеки та оборони в Україні через удосконалення бюджетного планування, покращення державного менеджменту у сфері оборони, підвищення дієвості фінансового контролю, формування громадянського контролю, застосування державно-приватного партнерства у галузі оборони, залучення іноземних інвестицій для розбудови оборонного комплексу, забезпечення прозорості у діяльності органів військового управління, імплементацію кращого зарубіжного досвіду фінансування потреб оборони.


Ключові слова


державний бюджет, видатки державного бюджету на оборону, функціональна класифікація, економічна класифікація, бюджетні програми

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”. Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print

Мунтіян В. І. Оборонний бюджет: світовий досвід та можливі шляхи реформування в Україні: монографія. Національний ін-т стратегічних досліджень. Київ: Просвіта, 1996. 240 с.

Чеберяко О., Смаль А. Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави. Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. “Економіка”. 2012. № 138. С. 45–49.

Бегма В. М., Свергунов О. О. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2019. 64 с.

Тютюнник В. П., Горовенко В. К. Рекомендації щодо першочергових кроків Президента України у сфері оборонної реформи та розвитку Збройних сил України. Київ: НІСД, 2019. 64 с.

Сорока Р. С. Аналіз бюджетного фінансування національної оборони. Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 267–276.

Карп Є.В. Структурні зміни видатків державного бюджету України на оборону. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 804–810.

Романовська Ю. А., Урбанович В. А. Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 117–120.

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Статистичні збірники Міністерства фінансів України за 2012–2018 рр. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik

Військові видатки світу зросли на 2,6%, а України – на 21%, SIPRI. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/vijskovi-vydatky/4895630.html

Піонтківська І., Солтисяк Р. Фіскальні підсумки 2018 року. URL: https://ces.org.ua/budget-2018-analysis/

Аналіз видатків сектору оборони в Україні: 2006-2016 роки. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. Київ, 2017. 35 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019