ЦІНИ НА ЗОЛОТО: ЧИ СПРАВДІ ГЕОПОЛІТИЧНА НАПРУГА МАЄ ЗНАЧЕННЯ?

Віктор КОЗЮК

Анотація


Вступ. Останнім часом ціни на золото демонструють стійку тенденцію до зрос­тання. Посилення геополітичної напруги в світі спонукає до припущення про те, що фактори міжнародної політичної економії справляють вплив на ринок дорогоцінного металу. При цьому посткризові глобальна невизначеність та експансія ліквідності мо­жуть впливати на ціни на золото поза дією геополітичних факторів.

Мета – емпірично визначити, який з факторів найбільш вагомо впливає на ціни на золото, відштовхуючись від припущення про те, що глобальні макрофінансові умови сприяють зростанню цін активів, але не гарантують однозначні вигоди для реальної економіки.

Результати. Розглянуто конкуруючі підходи щодо факторів, котрі впливають на ціни на золото: підхід міжнародної політичної економії, ефект “тихої гавані”, хеджування монетарних шоків, актив з негативною бетою. З’ясовано, що тенденції щодо нагро­мадження золотих резервів за останній час вказують на валідність припущень, що міс­тяться в економічній літературі. Однак очевидним є те, що частка золота в глобаль­них резервах істотно не змінилася. Для емпіричного тесту було обрано чотири групи змінних, які характеризують геополітичну напругу в світі, глобальну невизначеність щодо економічної політики, нагромадження валютних резервів та монетарні / фінансо­ві умови в США. Емпірично виявлено, що фактори міжнародної політичної економії вза­галі не є суттєвими. Найбільш вагомими є фактори глобальної невизначеності щодо економічної політики й експансії глобальної ліквідності у вигляді низьких довгостроко­вих ставок в США та нагромадження валютних резервів.

Висновки. Ціни на золото визначають фактори, які генеруються глобальним ма­крофінансовим середовищем. Роль факторів міжнародної політичної економії переоці­нена.


Ключові слова


ціни на золото, валютні резерви, центральні банки, глобальні монетарні та фінансові умови, невизначеність, геополітика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zulaica O. What Share for Gold? On the Interaction of Gold and Foreign Exchange Reserve Returns. BIS Working Paper. 2020. № 906. Р. 1–30.

The Ultimate Store of Value. Gold for Central Banking 2020. Central Banking Focus Report. 2020. P. 49–53.

IMF. Reserve Accumulation and International Monetary Stability. IMF. Wash. (D.C.) 2010. P. 1–35.

Elfakhani S., Baalbaki I., Rizk H. Gold Price Determinants: Empirical Analysis and Implications. International Business and Enterpreneurship Development. 2009. Vol. 4, No 3. P. 161–178.

O’Connor F., Lucey B., Batten J., Baur D. The Financial Economics of Gold – A Survey. MPRA. 2015. P. 1–61.

Levin E., Wright R. Short-run and Long-run Determinants of the Price of Gold. World Gold Council. Research Study. 2006. No 32. P. 1–68.

Aizenman J., Inoue K. Central Banks and Gold Puzzles. NBER Working Paper. 2012. № 17894. Р. 1–44.

Moghadam Bahrami S., Bahernia N. Geopolitica Quarterly. 2021. Vol. 16. № 4. Р. 209–233.

Eichengreen B., Mehl A., Chitu L. Mars or Mercury? The Geopolitics of International Currency Choice. NBER Working Paper. 2017. № 24145. Р. 1–49.

Gold Reserves in Central Banks – 2020 Survey Results. Gold for Central Banking 2020. Central Banking Focus Report. 2020. P. 54–63.

Beck R., Weber S. Should Larger reserve Holding Be More Diversified? ECB Working Paper. 2010. № 1193. Р. 1–48.

Bauer D., McDermontt T. IS Gold a Safe Haven? International Evidence. Journal of Banking and Finance. 2010. № 34. P. 1886–1898.

Reboredo J. Is Gold a Safe Haven or a Hedge for the US Dollar? Implications for Risk Management. Journal of Banking and Finance. 2013. № 37. P. 2665–2676.

Adibe K., Fei F. Theories of Gold Price Movements: Common Wisdom or Mths? Department of Economics of University of Michigan. 2009. P. 1–39.

Toraman C., Basarur C., Bayraglu M. F. Determinants of Factors Affecting the Price of Gold: A Study of MGARCH Model. Business and Economics Research Journal. 2011. Vol. 2., No 4. P. 37–50.

Gaspareniene L., Remeikiene R., Sadeckas A., Ginevicius R. Gold Investment Incentives: An Empirical Identification of the Main Gold Price Determinants and Prognostication of Gold Price Future Trend. Economics and Sociology. 2018. 11 (3). P. 248–264.

All That Glitters – Surveying Central Banks on Gold Reserves. P. 64–79.

Conover C., Jensen G., Johnson R., Mercer J. Can Precious Metals Make Your Portfolio Shine? The Journal of Investing. 2009. № 18(1). P. 75–86.

Dar A., Mairta D. Is Gold a Weak or Strong Hedge and Safe Haven Against Stocks? Robust Evidence from Three Major Gold-consuming Countries. Applied Economics. 2017. № 49(53). P. 5491–5503.

Beckmann J., Berger Th., Czudaj R. Gold Price Dynamics and the Role of Uncertainty. Chemnitz Economic Paper. 2017. No 006. P. 1–29.

Jones A.T., Sackley W. H. An Uncertain Suggestion for Gold-Pricing Models: The Effect of Economic Policy Uncertainty on Gold Prices. Journal of Economics and Finance. 2016. No 40. P. 367–379.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019