Редакційна колегія

Головний редактор:

 • КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України ЗУНУ

Заступники головного редактора:

 • ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор, ЗУНУ
 • КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ
 • КРАВЧУК Наталя Ярославівна, доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії ЗУНУ

Редакційна колегія:

 • АДАМИК Богдан Петрович, кандидат економічних наук, доцент ЗУНУ
 • АЛЕКСЕЄНКО Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор ЗУНУ
 • ВОЗЬНИЙ Казимир Зіновійович, кандидат економічних наук, доцент, директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ
 • ДЕМБІЦЬКА Ольга, доктор ад’юнкт, Ґданський університет (Польша)
 • ДЕМ’ЯНИШИН Василь Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ
 • ОВСЯК Станіслав, доктор габілітований, професор економіки і фінансів, Краківський університет економіки (Польша)
 • ОНІЩУК-ОСТРОМБЕК Анета, доктор габілітований, професор, Ґданський університет (Польша)
 • ТУЛАЙ Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ
 • ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи ЗУНУ
 • КВАСОВСЬКИЙ Олександр Романович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ
 • КІЗИМА Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ
 • КНЕЙСЛЕР Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ
 • КОЗЮК Віктор Валерійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії ЗУНУ
 • ЛИСЯК Любов Валентинівна, доктор економічних наук, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів Університет митної справи та фінансів
 • ЛУЦИШИН Олег Орестович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування ЗУНУ
 • ЛИСА Наталія Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ЗУНУ
 • МАРТИНЮК Олеся Миронівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент ЗУНУ
 • СИДОРОВИЧ Олена Юріївна, доктор економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ
 • СТАЩУК Олена Володимирівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • ФЕДОСОВ Віктор Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»