№ 1(78) (2024)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2024.01

Зміст

ACTUAL ISSUES OF FINANCE THEORY AND PRACTICE

Olga KNEYSLER, Oleksandr KVASOVSKYI, Volodymyr KOSTETSKYІ
PDF
08-26
Bohdan HNATKIVSKYI
PDF
27-38
Volodymyr MURAVSKYI, Oleg SHEVCHUK
PDF
39-58

PUBLIC FINANCES

Olena SYDOROVYCH
PDF
59-73
Iryna KRUPIAK, Lidiia KRUPIAK
PDF
74-84
Liliya BENOVSKA, Ruslan KARVATSKYI
PDF
85-97
Oksana CHEBERYAKO, Iryna LESHCHENKO
PDF
98-110

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Iryna ZVARYCH, Ivan VANKEVYCH, Vsevolod BABYAR
PDF
111-130
Liana CHERNOBAY, Sviatoslav MALIBRODA
PDF
131-141
Roman ZVARYCH, Igor RIVILIS
PDF
142-152