№ 1(66) (2021)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2021.01

Зміст

ACTUAL ISSUES OF FINANCE THEORY AND PRACTICE

Andriy KRYSOVATYY
PDF
10-23
Andriy KIZYMA, Zoryana LOBODINA
PDF
24-37
Anna IVANOVA
PDF
38-47
Ivanna MOROZ
PDF
48-63
Viktoriia SIDLIAR
PDF
64-76

TAXES AND FISCAL POLICY

Oksana DESIATNIUK, Fedir TKACHYK
PDF
77-88
Anatolii LUTSYK
PDF
89-101
Taras MARSHALOK
PDF
102-111
Halyna VASYLEVSKA, Iryna NOVOSAD
PDF
112-123
Oleksandra VASYLCHYSHYN
PDF
124-137
Volodymyr VALIHURA
PDF
138-148
Kostyantyn SHVABII
PDF
149-162
Volodymyr UHRYN
PDF
163-173
Yevhenii SHAPOVALOV
PDF
174-187
Anton SHEVCHUK
PDF
188-200
Volodymyr DMYTRIV
PDF
201-209

CUSTOMS AFFAIRS

Olena SYDOROVYCH, Sviatoslav HERCHAKIVSKY
PDF
210-225
Yevhen BONDARENKO
PDF
226-236
Inna HUTSUL, Kateryna KRYSOVATA
PDF
237-248
Volodymyr TYTOR, Victor ZAIATS, Ihor KEKISH
PDF
249-263