ТЕОРЕТИКО-МЕТОДРЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Людмила Вікторівна Кузнецова

Анотація


Кузнецова Л. В. Теоретико-методологічні проблеми взаємодії страхових і банківських установ в Україні. 

 

Розглянуто теоретико-методологічні основи та тенденції розвитку інтеграційних процесів в діяльності банківського та страхового секторів фінансового ринку. Обґрунтовано необхідність класифікації ознак інтеграції та структурування основних її складових. Досліджено специфіку економічної інтеграції, визначено важливі аспекти інтеграції банків та страхових компаній в сучасних умовах. Доведено, що теоретичною основою дослідження інтеграційних процесів в банківському та страховому бізнесі є фінанси, фінансова діяльність та рух фінансових ресурсів.

 

Kuzneytsova L. Theoretical and methodological problems (tendencies) of insurance institutions and banks cooperation in Ukraine.

 

The theoretical and methodological tendencies of the development of integration processes in the activity of bank and insurance sectors of financial market are considered. The necessity of classification of integration characteristics and structuring its main components is covered. The specificity of economic integration is studied; the important aspects of banks and insurance companies integration in modern society are defined. It is proved that finances, financial activity and flows of financial resources, are the theoretical basis that helps to study integration processes in bank and insurance business.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль : “Економічна думка”, “Карт-бланш”, 2002. – 570 с.

Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку : Монографія. – К. : Основа, 2007. – 192 с.

Кожевникова И. Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков. – М. : “Анкил”, 2005. – 112 с.

Ходарківська В. П., Бєляєв В. В. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

www.dfp.gov.ua. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

www.bank.gov.ua. Офіційний сайт Національного банку України.

Энциклопедия банковского дела и финансов. Чарльз Дж. Вулфел : Пер. с англ. – Самара : Корпорация “Федоров”, 2000. – 1584 с.

Зимовець В. В., Зубик С. П. Фінансове посередництво : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019