РИЗИКИ У ПОДАТКОВОМУ ПРОГНОЗУВАННІ ТА ПЛАНУВАННІ

Андрій Ярославович Кізима

Анотація


Кізима А. Я. Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні.

 

Розкрито зміст поняття ризик. Окреслено основне коло чинників, які мають вплив на процес прогнозування і планування податкових надходжень. Визначено напрямки зменшення ймовірності виникнення ризиків у процесі прогнозування і планування основних податків, зборів і обов’язкових платежів.

 

Kizyma A. Risk in fiscal policy prognostification and planning.

 

The article tells what risk is. Main factors which influence the process of prognostication and planning of taxes receipts are outlined. Ways of diminishing probable risks in the process of prognostication and planning basic taxes, duties and obligatory payments are determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків (навчально-методичний посібник для слухачів Центру підготовки магістрів). – Тернопіль : “Воля”, 2003. – 152 с.

Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система : Підручник. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

Кізима А. Я. Планування та прогнозування податкових надходжень : Навчальний посібник. – Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.

Крисоватий А. І., Кізима А. Я. Податковий менеджмент : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.

Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : Монографія. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток”, 2005. – 642 с.

Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету : Монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Г. І. Єфименко та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 344 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019