ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВCЬКИХ УСТАНОВ

Любов Володимирівна Врода

Анотація


Врода Л. В. Шляхи вдосконалення механізму формування статутного капіталу банківcьких установ.

 

Розкрито значення статутного капіталу банківської установи у механізмі формування власного капіталу. Проаналізовано динаміку обсягів капіталу і статутного капіталу банків України. Вказано проблеми та шляхи вдосконалення механізму формування статутного капіталу комерційних банків.

 

Varoda L. Ways of improvement of the mechanism of formation of the bank authorized capital.

 

The importance of the authorized capital of a bank the mechanism of formation of its own capital is covered. The dynamics (changes) of amount of the capital and authorized capital of banks in Ukraine are analysed. Factors of protection of the own capital in some banks of Ukraine. The problems and the ways of improvement of the mechanism of formation of the authorized capital in commercial banks are specified.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексеєнко М. Д. Капітал банку : питання теорії і практики : Монографія. – К. : КНЕУ, 2002. – 276 с.

Алексеєнко М. Д., Алексеєнко Л. М. Формування статутного капіталу банку // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109–115.

Ерицян А. В. Уставный капитал кредитной организации : правовые аспекты // Бизнес и банки. – 2001. – № 1–2. – С. 3.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2000. – 404 с.

Коваль С. Л. Капітал банку : суть та значення // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : економіка. – № 12. – 2002. – С. 154–157.

Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року. № 2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січня. – С. 5–13.

Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти. – 1996. – № 42. – С. 40–50.

Закон України “Про цінні папери і фондову біджу” від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ // Зб. поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 1998. – № 29. – С. 2–8.

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. (диск) – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Положення НБУ “Про порядок створення, державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” від 31.08.2001 р. № 357 // www.bank.gov.ua.

Раєвська Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків // Вісник НБУ. – 2005. – № 8. – С. 9–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019