ПРИОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Інна Сергіївна Юрій

Анотація


Юрій І. С. Пріоритет економіки знань в умовах глобалізації.

 

Розкрито роль економіки знань у міжнародному співробітництві та формуванні “нової економіки”. Запропоновані напрями посилення ролі науки в умовах глобалізації.

 

Yuriy I. Priorities of the economics of knowledge in terms of globalization.

 

The role of the economics of knowledge of international cooperation and formation of «new economy» is covered. Ways of intensifying the role of science in terms of globalization are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дворецкая А. Е., Никольский Ю. Б. Финансово-промышленные группы : ме¬неджмент + финансы. – М. : “ПРИНТЛАЙН”, 1995.

Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки // Економіка України. – 2002. – № 10.

Мельник В. В., Козюк В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003.

Михайленко О. Роль внутрішнього ринку у соціально-економічному розвитку України // Економіка України. – 2002. – № 10.

Полунеев Ю. Конкурентно¬способность сраны как национальная идея / Зеркало недели. – 2005. – № 10.

Програма структурної перебудови економіки України на середньостроковий період 1999–2003 роки (Проект). – К. : Міністерство економіки України, 1998.

Федотова И. Г., Цыганкова Н. Н. Коммерция и право. Англо-русские соответствия, корреспонденция и документация. – М., 1991.

Фінансове право : навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К. : Вентурі, 1998.

Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория : Достижения новой институциональной экономической теории / Пер. с англ, под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. СПб. : Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005.

Le Monde Diplomatique, № 521, aout 1997. 11. Schwermer, Sylvie. Industriepolitik auf Oligopolmarkten : eine wohlfahrtstheoretische Analyse/ Sylvia Schwermer. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1994.

Williamson, J. (1996). Lowest Common Denominator or Neoliberal Manifesto? The Polemics of the Washington Consensus, hi R. M. Auty and J. Toye (Hrsg.), Challenging the Orthodoxies. Basingstoke, Hampshire.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019