ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО- КРЕДИТНИХ ВАЖЕЛІВ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Олександр Валерійович Дзюблюк

Анотація


Дзюблюк О. В. Особливості грошово-кредитних важелів регулятивного впливу держави на розвиток економіки в умовах перехідного періоду.

 

Розглянуто основні аспекти реалізації грошово-кредитної політики в умовах перехідного періоду, особливості вибору стратегічних цілей монетарного регулювання відповідно до завдань ринкового реформування економіки. Визначено зміст монетарної політики як основного методу підтримання макроекономічної рівноваги й стабільності в перехідній економіці, та обґрунтовано її зв’язок з іншими аспектами регуляторних функцій держави.

 

Dzhiubliuk O. The Peculiarities of Monetary and Credit Levers of State Regulatory Influence onto the Development of Economy in the Conditions of Transition Period.

 

In the article the basic aspects of realization of monetary policy in the conditions of transitional period, feature of choice of strategic aims of the monetary regulation according to the tasks of market reformation of economy are examined. Maintenance of monetary policy is certainas a basic method of support of macroeconomic equilibrium and stability in a transitional economy and its communication with other aspects of regulator functions of the state.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019