ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ

Олександра Богданівна Васильчишин

Анотація


Васильчишин О. Б. Проблеми розвитку франчайзингового механізму в Україні.

 

Розкрито теоретичні й практичні аспекти функціонування франчайзингового механізму. Проаналізовано переваги та недоліки його використання. Визначено тенденції розвитку франчайзингу в зарубіжних країнах та особливості його функціонуванняв Україні.Визначенопричини, що стримують розвиток франчайзингу, й наголошено на необхідності активізації діяльності банківських установ як важливої передумови розвитку франчайзингу в Україні.

 

Vasylchyshyn O. The  Problems  of  Franchising  Mechanism  Development  in  Ukraine.

 

The separate theoretical and practical questions of functioning of franchayzing mechanism are considered. Advantages and lacks of his use are analysed. The tendencies of development of franchayzing are definite in foreign countries and feature of functioning of him in Ukraine. Reasons that restrain development of franchayzing and the necessity of activation of activity of bank institutions is marked as important precondition of development of franchayzing in Ukraine are definite.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основи франчайзингу // www.vlasnasprava.info.

Франчайзинг вашего бизнеса // www.british-franchise.org/frankbus.asp.

Маріс-2004 : интерес к Украине растет // www.property.times.com.ua.

Кто займет денег франчайзи? // www.mybiz.ru


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019