ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Лілія Ярославівна Новосад

Анотація


Новосад Л. Я. Фіскальне адміністрування в Україні: проблеми теорії та практики.

 

Розглянуто сутність і призначення фіскального адміністрування. Проналізовано проблеми функціонування складових фіскального адміністрування в Україні.

 

Novosad L. Fiscal  Administration  in  Ukraine:  Problems  of  Theory  and  Practice.  

          

In the article essential theoretical points of fiscal administration are investigated. Problems of functioning of parts fiscal administration in Ukraine are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Фіскальне адміністрування як процес і мистецтво // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 27–35.

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Західні теорії бюрократії // Ринок цінних паперів. – 2003. – № 9–10. – С. 3–17.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.

Мельник В. М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в України // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 5. – С. 40–43.

Кашин В. А. Новые явления в налоговом администрировании за рубежом// Финансы. – 2004. – №6. – С. 71–73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019