ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНО-ТАРИФНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇН

Надія Петрівна Злепко

Анотація


Злепко Н. П. Особливості застосування митно-тарифних пільг в Україні.

 

Розглянуто особливості застосуваннямитнотарифних пільг в Україні та їх вплив на формування дохідної частини державного бюджету. Окреслено функціональні напрямки дії окремих видів митнотарифних пільг та здійснено комплексну оцінку їх застосування в Україні. Обґрунтовано доцільність зменшення кількості митнотарифних пільг в Україні.

 

Zlepko N. The  Ef fectiveness  of  Custom  and  Tariff  Privileges  Implementation  in  Ukraine.    

The article deals with special features of the using of customs privileges in Ukraine. On the basis of the statistical data analysis for the number of the past years the influence of these privileges for the state budget revenue is investigated. The author fixes the main functions of some forms of customs privileges and realizes the complex opinion of their using in Ukraine. The sense of diminution of the number of customs privileges in Ukraine is substantiated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Митний кодекс України від 11липня 2002 р. – К .: Атіка, 2002. – 160 с.

Петренко М. О. Застосування митних пільг вУкраїні // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 84–90.

Гребельник О. П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи : Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 488 с.

Терещенко С. С. Основи митного законодавства України : Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. –К.: АТ “Август”, 2001. – 422с.

Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа : Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.

Основы таможенного дела в Украине : Учеб. Пособие / Под ред. Н. Н. Каленского, П. В. Пашко. – К.: И-во “Знання”, КОО, 2003. – 493 с.

Закон України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.2001 р. № 2681-ІІІ.

Підсумки роботи митних органів України за 2003 рік. Інформаційно- аналітичний збірник. – К.: ДМСУ, 2004. – 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019