БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Віра Іванівна Стоян

Анотація


Стоян В. І. Бюджет і бюджетна політика держави.

 

Розглянуто бюджет як складне і багатогранне суспільне явище на сучасному етапі розвитку держави. Значну увагу зосереджено на питаннях бюджетної політики як важливого інструмента впливу суб’єкта розподільчих відносин на об’єкт розподілу для досягнення конкретних цілей стабілізації та розвитку народногосподарського комплексу.

 

Stoyan V.  Budget  and Budget  Policy.  

 

A budget as difficult and many-sided public phenomenon on the modern stage of development of the state was considered. Considerable attention was concentrated on the questions of fiscal policy as an important instrument of influencing of subject of distributive relations on the object of distributing for achievement concrete purposes of stabilization and development of complex pertaining to national economy.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України : Підручник. – К.: НІОС. – 2002.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.

Сумароков В. Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. – М.: Финансы и статистика, 1996.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України : Навч. посіб. – К.: НІОС, 2000.

Показники і тенденції // Бюлетень фінансової статистики інституту фінансової політики. – 2004 р., березень.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019