ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Ольга Павлівна Кириленко

Анотація


Кириленко О. П. Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні.

 

Виявлено основні невирішені проблеми у сфері подолання бідності населення України в контексті реалізації урядової Стратегії подолання бідності. Розглянуто фінансове забезпечення соціальних допомог і пільг населенню, обґрунтовано шляхи його подальшого вдосконалення.

 

Kyrylenko O. Perfection of financial instruments of overcoming of poverty in Ukraine.

 

Basic unsolved problems are refl ected in the field of overcoming of poverty in Ukraine in the context of realization of governmental Strategy of overcoming of poverty. The financial providing of social help and privileges to the population is considered, the ways of subsequent perfection are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Декларация об установлении нового международного экономического порядка. Утверждена резолюцией 3201 (S-VI) ГенеральнойАсамблеей ООН от 1 мая 1974 года. Доступно з : http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_3392.

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 года. Доступно з : http://www.un.org/ russian/documen/declarat/summitdecl.htm.

Указ Президента України від 15 серпня 2001 р. “Про Стратегію подолання бідності” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 149. – С. 10-11.

Аналіз ситуації з бідністю в Україні та регіонах за 1999-2007 роки : Аналітична записка Міністерства праці та соціальної політики України. – К., 2008. – 14 с.

Статистична інформація Державного комітету статистики України. Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг. Державний комітет статистики України. Доступний з : www. ukrstat.gov.ua.

Доходи та витрати населення України за січень-грудень 2008 року. Експрес-випуск. 06.02.2009 р. № 23 / Державний комітет статистики України. Доступний з : www.ukrstat.gov.ua.

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2008 році / Державний комітет статистики України. Доступний з : www. ukrstat.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 594-р. “Про схвалення Стратегії упорядкування надання пільг окремим категоріям громадян до 2021 року” // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 115. – С. 16.

Шустік О. Пільги, як явище, відіграють деструктивну роль // Голос України. – 2009. – № 95. – С. 3.

Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан. Парадокси розвитку. Перспективи реформування. Доступний з : http://www.irf.kiev.ua/ news?doc:int=6693.

Можливі напрями посилення принципу адресності при наданні соціальної допомоги населенню України. Доступний з : http://www.niss. gov.ua/Monitor/juni08/10.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019