ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Ірина Петрівна Сидор

Анотація


Сидор І. П. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні.

 

Розглянуто підходи до визначення сутності фінансової політики, її складових, змісту і завдань. Визначено критерії ефективності фінансової політики держави та здійснено аналіз її практичної реалізації в Україні. Обґрунтовано необхідність та напрями реформування фінансової політики України.

 

Sydor I. Financial policy of the state: theoretical aspects and practical realization in Ukraine.

 

The essence of financial policy, its constituents, maintenance and tasks are considered. The criteria’s of efficiency of state financial policy are determined. The practical aspects of state financial policy in Ukraine are analysed. The necessity and directions of reformation of financial policy of Ukraine are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василик О. Д. Теорія фінансів. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України : Монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін. ; За ред. М. Я. Азарова. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – Львів : Центр Європи, 1997. – 576 с.

Кириленко В. До питання про суть і функції фінансової політики держави // Світ фінансів. – 2007. – № 4 (13). – С. 94–99.

Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси : Навч. посібник. – Львів : Новий світ 2000, 2006. – 568 с.

Кудряшов В. П. Фінанси : Навч. посібник. – Херсон : Олді-плюс, 2002. – 352 с.

Мельник В. М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 11–17.

Онишко С. В., Паєнтко Т. В. Пріоритети фінансової політики у контексті розвитку економіки // Науковий вісник НУДПСУ. – 2006. – № 3 (34). – С. 54–59.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К. : Знання, 2006. – 312 с.

Україна в цифрах 2008 р. // www.stat.gov. ua Державний комітет статистики України.

Фінанси. Грошовий обіг. Кредит : Навч. посібник / За ред. Л. О. Дробозіної. – Рівне : Вертекс, 2001. – 352 с.

Фінанси : Навч. посібник / За ред. В. І. Оспіщева. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

Фінанси у запитаннях і відповідях / За заг. ред. О. Д. Данілова. – К. : Вид. дім “Комп’ютерпрес”, 2006. – 444 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019