МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЙ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Богдан Степанович Малиняк

Анотація


Малиняк Б. С. Механізм надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах становлення громадянського суспільства.

 

Досліджено практику надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, з’ясовано наявні у цій сфері проблеми. Описано проблематику залучення громадськості до процесу планування та використання субвенцій. Запропоновано напрямки удосконалення механізму надання цільових трансфертів, зокрема із урахуванням посилення ролі громадських інституцій.

 

Malynyak B. Mechanism of grant of subventions from the state budget to the local budgets in the conditions of beginning of public society.

 

Practice of grant of subventions from the state budget is explored to the local budgets, the present are found out in this sphere of problem. Problems of bringing in of public is described to the process of planning and use of subventions. Directions of improvement of mechanism of grant of having a special purpose transfer are offered, in particular with the account of strengthening of role of public institutes.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Климов А. А., Бежаев О. Г., Разгулин С. В. И др. Повышение эффективности бюджетных расходов : Учеб. пособие / Под общ. ред. А. А. Климова. – М. : Издательство “Дело” АНХ, 2009. – 520 с.

Péteri G. Transparent transfers boost honesty in local government / Péteri Gábor // Local Governance Brief. – Summer 2006. – P 22–24.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” № 489–V від 19 грудня 2006 р. З урахуванням внесених змін / Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 107–VІ від 28 грудня 2007 р. З урахуванням внесених змін / Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Аналітичний звіт за результатами проведення моніторингу дій органів влади та органів місцевого самоврядування Мостиського району Львівської області щодо ефективності використання субвенцій з державного бюджетумісцевим бюджетам на програми капітального будівництва Мостиського району у 2006–2008 роках. – Львів, 2009 – 70 с.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2008 рік підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. – К. : Рахункова палата України, 2009. / Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua.

Малиняк Б., Марков І., Ханас В. Аналітичний звіт за результатами діяльності коаліції громадських організацій з моніторингу використання державних субвенцій на місцевому рівні. – Тернопіль, 2009. – 128 с.

Аналітичний звіт за результатами моніторингу субвенції з державного бюджету п’яти містам Луганської області на заходи щодо енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних уведень багатоквартирних будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень. – Луганськ, 2009. – 68 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019