ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Мирослав Миколайович Артус

Анотація


Артус М. М. Державне регулювання ціноутворення в умовах ринкових відносин.

 

Розглянуто необхідність державного регулюючого впливу на ринкове ціноутворення та запропоновано напрямки використання державою системи цін як інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.

 

Artus M. Government control of pricing in the conditions of market relations.

 

The necessity of state regulative influence is considered on the prices forming and directions of the state use of the system of prices are offered as the instrument of providing of socio-economic development of society.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гош О. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України //Економіка України. – № 9. – 2005. – С. 75 – 82.

Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства : Монографія. – К. : КНЕУ, 2001. – 257 с.

Мамутов В. Законодавче забезпечення економічної політики //Економіка України. – № 10.– 2008. – C. 112–119.

Мамутов В. Про поєднання державного регулювання і ринкової саморегуляції // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 59–65.

Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с. : ил. – (Серия “Теория и практика менеджмента”).

Павлишенко М. Еквівалентний обмін – основа ринкової економіки // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 83–93.

Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі //Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 14–28.

Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия : Метод. пособие. – М. : ИНФРА–М, 1995. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019