ДОВІРА У ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ НА СВІТОВОМУ І НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКАХ

Віталіна Євгенівна Куриляк

Анотація


Куриляк В. Є. Довіра у валютно-фінансових відносинах на світовому і національному ринках.

 

Розглнуто довіру як фактор, який визнає суттєвий вплив на функціонування фінансових ринків. Сформульовано теоретичні підходи до забезпечення довіри учасників ринку. Обґрунтовано тенденції і закономірності формування довіри на українському і світовому фінансовому ринку.

 

Kurylyak V. Trust as a factor of development of monetary and financial relations at the global and national markets.

 

The trust is considered as a factor that influences significantly at the functioning of financial markets. Theoretical approaches for ensuring the trust between market participants are formulated. Substantiated the trends and patterns of trust in the Ukrainian and world financial market. The trends and patterns of trust forming at the Ukrainian and world financial markets are substantiated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Геєць В. Антикризові заходи Тимошенко приречені на невдачу // Режим доступу : http:// zakarpattya.net.ua/news/38779.html.

Грошова і банківська статистика // http:// www.bank.gov.ua/Statist/index.htm.

Губерная Г. К. Природа современного кризиса // Економіка промисловості. Науково- практичний журнал. – 2009. – № 2 (45). – С. 209–218.

Дії Національного банку України в період загострення світової фінансової кризи. Аналітичний звіт. К. НБУ, 2009 // http://www.bank.gov. ua/Publication/Analytical/Report_fi n_kr.pdf.

Закон України від 20.09.2001 р. № 2740-III “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег : Избранное. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

Козюк В. В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 728 с.

Кравченко І., Багратян Г. Криза та регулювання фінансової системи // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1 (155). – С. 19–27.

Леонов В. Криза довіри, або чому потрібна рекапіталізація // Дзеркало тижня. – 2009. – 13–20 квітня.

Лииканен Э. Возмущение на денежных и финансовых рынках // Вестник Московского университета. – 2009. – № 1. – С. 41–49.

Національний банк України. Річний звіт. – 2008. – [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу : http://www.bank.gov.ua/Publication/an_ rep/A_report_2008.pdf.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік // http://www.bank.gov.ua/Rada_ NBU/OsnovZasad-2009.pdf.

Пазарбазіолу Д., Райзер Д. Зміцнення українського банківського сектора : принципи участі держави // Дзеркало тижня. – 2009. – 30 травня – 5 червня.

Рейтинг банків, що втратили найбільше депозитів // Економічна правда. – 2009. – 30 квітня. – Режим доступу до ресурсу – http:// www.epravda.com.ua/publications/49f8894977fa0/.

Рейтинг надійності банківських вкладів // Економічна правда. – 2009. – 6 листопада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://project.ukrinform.ua/news/13650/.

Середній курс гривні (до 1996 року українського карбованця) до іноземних валют // http:// www.bank.gov.ua/KURS/last_kurs1.htm.

Щукин Л. Як змусити людей довіряти банкам? // Економічна правда, 19.03.2009 // http:// www.epravda.com.ua/columns/49c21d6a32f5f/.

Юрій С., Савельєв Є. Час “Ч” : Радикальні економічні реформи // Дзеркало тижня. – 2008. – № 49 (728). – С. 10.

Almond G. A. The Civic culture. Political attitudes and democraty in fi ve nations / Gabriel A. Almond, Sidney Verba. – New York : Princeton, 1963.

Burbules N. C. Paradoxes of the Web : The Ethical Dimensions of Credibility / Nicholas C. Burbules. – 2001.

Burbules N. C. Does The Internet constitute a global educational community? / In N. C Burbules & C. Torres (Eds.) Globalization and education : Critical perspectives. – New Jork, 2000. – P. 102–122.

Keynes J. M. An Open Letter To President Roosevelt. New Jork Times, 16 December 1933 / Режим доступу до ресурсу : http://newdeal.feri.org/ keynes2.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019