ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Ганна Леонідівна Пенякова

Анотація


Пенякова Г. Л. Проблеми адміністрування прямих податків в Україні.

 

Розглянуто питання сутності і методики адміністрування прямих податків. Проаналізовано напрями впливу адміністрування прямих податків на їх фіскальну ефективність в Україні. Встановлено основні недоліки управління процесом справляння прямих податків.

 

Penyakova H. The problems of collection of direct taxen in Ukraine.

 

The essence and methods of collection of direct taxes are examined. Channels of direct taxes collection’s impact on their fiscal efficiency are analysed. Main defects in the administration of collection taxes’ process are revealed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мельник В. М. Оподаткування : наукове обґрунтування та організація процессу : Монографія. – К. : Комп’ютерпрес, 2006.

Мельник В. М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 5. – С. 40–43.

Мельник В. М. До питання формування теоретичних засад адміністрування податків // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 3–9.

Бекаревич А. С. Организация и техника налоговой работы. – М. : Госфиниздат, 1940.

Андрущенко В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 27–35.

Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Кізима А. Я., Карпова В. В. Податковий менеджмент : Підручник. – К. : Знання, 2008.

Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів, затверджена наказом ГДПІ Мінфіну України від 12.05.1994 р. №37 (в редакції наказу ДПА України від 03.09.2001р. №342) зі змінами та доповненнями // Режим доступу : http:// www.sta.gov.ua/.

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. Указ Президента України від 23.07.1998р. №817/98 // Режим доступу : http:// www.liga.net/.

Мельник В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс) : Навчальний посібник. – Одеса : Астропринт, 1999.

Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації). – К. : Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2002.

Мельник В. М. Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. – К., 2007. – 31 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019