№ 3(52) (2017)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2017.03

Зміст

INSURANCE MARKET

Olha KNEISLER, Lesia SHUPA
PDF
7-18
Oleksandr KVASOVSKYI, Mykola STETSKO
PDF
19-33
Tetiana PYSMENNA
PDF
34-47
Halyna KULYNA, Yaroslav FARION
PDF
48-59

FINANCIAL MARKET AND FINANCIAL SERVICES MARKET

Volodymyr KOSTETSKYY, Andriy BUTOV
PDF
60-72
Iryna FEDOROVYCH
PDF
73-82

FINANCES OF BUSINESS ENTITIES

Ihor STEFANIV
PDF
83-92
Olha NIPIALIDI
PDF
93-105
Halyna OSTROVSKA, Volodymyr TYTOR
PDF
106-120

STATE AND LOCAL FINANCES

Serhiy NADAL, Nataliia SPASIV
PDF
121-135

INTERNATIONAL FINANCE

Anzhela KUZNIETSOVA, Nataliia MISIATS
PDF
136-146
Oksana LOSHENIUK
PDF
147-156

CUSTOMS SAFETY

Iryna NOVOSAD
PDF
157-166