№ 3(56) (2018)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2018.03

Зміст

BUDGET MECHANISM

Mykhailo KRUPKA, Myroslav KULCHYTSKY, Viktor KOVALENKO
PDF
7-18
Natalia TRUSOVA, Olena SYZONENKO
PDF
19-27
Maria RIPPA
PDF
28-40
Bohdan MALYNIAK, Ivan PIDLISNY
PDF
41-57

TAXES AND PHYSICAL POLICY

Oksana DESIATNIUK, Iryna HUZELA
PDF
58-68
Fedir TKACHYK, Inna HUTSUL, Anastasiia ZINKEVYCH
PDF
69-79

BANKING SYSTEM AND MONETARY POLICY

Natalia TKACHENKO, Olexander MOMOT
PDF
80-91
Zhanna DOVHAN
PDF
92-103

FINANCIAL MANAGEMENT

Oksana TULAY
PDF
104-116
Mykola STETSKO
PDF
117-127
Tetiana PORTOVARAS
PDF
128-140

HOUSEHOLD FINANCES

Inna SERVATYNSKA
PDF
141-154