РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЇ

Наталія Володимирівна Ткаченко

Анотація


Ткаченко Н. В. Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації.

 

Розглянуто основні підходи до класифікації рейтингів і на цій основі виокремлено два види страхових рейтингів – рейтинг фінансової стійкості страхової компанії та рейтинг страхової продукції. Визначено особливості класифікації рейтингу фінансової стійкості страховика та наведено порівняльну характеристику ренкінгів, багатомірних списків та власне рейтингів.

 

Tkachenko N. Top financial stability of insurance companies and approaches to its classification.

 

The main approaches to classification and rating are considered, selected two types of insurance ratings – a rating of financial stability of insurance companies and rating of insurance products. Detected features of the insurer financial stability rating classification and provides comparative analysis of the ranking, multidimensional lists and ratings of their own.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145–150.

Внукова Н. Рейтинговые системы в управлении развитием национального страхового рынка в условиях интеграционных процессов // Финансовые услуги. – 2006. – № 4. – С. 21–22.

Дідик Л. М. Рейтингова оцінка підприємств // Фінанси України. – 1999. – № 5. – С. 27–34.

Залєтов О. Рейтингова оцінка учасників страхового ринку України // Страхова справа. – 2007. – № 1. – С. 42–46.

Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : Монографія. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 350 с.

Кузьменко Є. С. Методика рейтингової оцінки надійності банків // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 164–173.

Мазаракі А., Шульга Н. Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків // Банківська справа. – 1999. – № 3. – С. 26–30.

Приймак С. В. Система рейтингової оцінки підприємств // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – № 12. – С. 31–36.

Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній : теоретичні підходи // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 104–121.

Чуринова И. Рейтинговая оценка российских страховщиков : миф или необходимость // Страховое ревю. – 2000. – №9. – С. 14–37.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019