ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Наталія Андріївна Бак

Анотація


Бак Н. А. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання.

 

Проаналізовано стан фінансування дошкільної освіти в Україні. Виявлено недоліки у механізмі забезпечення фінансовими ресурсами дошкільних навчальних закладів. Обґрунтовано пропозиції щодо їх подолання та пошуку додаткових джерел фінансування дошкільної освіти.

 

Bak N. Preschool education financing in Ukraine: the problems and suggestions to overcoming.


The state with the preschool education’ financing in Ukraine are analysed. The shortcomings in the mechanism of the preschool educational institutions’ financing are revealed. The
suggestions to its overcoming and searching additional sources the preschool education financing are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Постанова Кабінету Міністрів Укра- їни № 629 від 13.04.11 р. “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1149 від 08.12.10 р. “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-п/ page3.

Постанова Кабінету Міністрів України № 881 від 12.09.12 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1149 від 8 грудня 2010 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/881-2012.

Стратегія реформування освіти в Україні : Рекомендації з освітньої політики / Під заг. ред. В. Андрущенка. – К. : “К.І.С.”, 2003. 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/index.php/ ua/8749-vidbulisya-parlamentski-slukhannyana-temu-osvita-v-silskij-mistsevosti-krizovitendentsiji-ta-shlyakhi-jikh-podolannya.

Буковинський В. С. Фінансове забезпечення діяльності закладів загальної освіти // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 64.

Полозенко Д. В. Проблеми фінансування професійно-технічних навчальних закладів в Україні // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 28.

Інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році” : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388.

Левицька С. О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019