№ 1(54) (2018)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2018.01

Зміст

FINANCIAL PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Vladyslav ZYMOVETS, Kateryna BAGATSKA
PDF
7-21
Pavlo PIRNYKOZA
PDF
22-34

BUDGETARY MECHANISM

Oksana CHEBERYAKO, Maryna KULISH
PDF
35-44
Zoryana LOBODINA
PDF
45-57
Ihor MYKYTIUK
PDF
58-69
Vitalii PYSMENNYI
PDF
70-81

BANKING AND BANKING SERVICES

Oleksandr DZYUBLYUK
PDF
82-94
Ihor HUTSAL
PDF
95-103

FINANCIAL SERVICES MARKET

Evgeniia VOYNOVA
PDF
104-116
Daryna BILA
PDF
117-126

INTERNATIONAL FINANCE AND GLOBAL DEVELOPMENT

Mykola PASICHNYI
PDF
127-138
Roman ZVARYCH
PDF
139-149