№ 1(62) (2020)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2020.01

Зміст

ACTUAL ISSUES OF FINANCE THEORY AND PRACTICE

Olga KNEYSLER, Nataliіa SPASIV, Tetiana KIZYMA
PDF
08-19
Bogdan LUTSIV
PDF
20-32
Andrii DERLYTSIA
PDF
33-48

TAXES AND FISCAL POLICY

Alla SOKOLOVSKA
PDF
49-65
Olena SYDOROVYCH, Inna GUTSUL, Victor KRIVITSKY
PDF
66-77
Oksana DESYATNYUK, Viktoriia SIDLIAR
PDF
78-94
Halyna KULYNA, Nataliya NALUKOVA
PDF
95-106

INTERNATIONAL FINANCE AND FINANCIAL MARKETS

Tetiana DERKACH
PDF
107-117
Oksana CHEBERAKO, Oksana HNATYUK
PDF
118-127

LOCAL FINANCES

Halyna VOZNYAK, Іryna ZHEREBYLO
PDF
128-139
Andriy PELEKHATYY
PDF
140-151