УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПАНДЕМІЧНИХ ШОКІВ

Іванна МОРОЗ

Анотація


Вступ. В статті проаналізовано наслідки впливу пандемії COVID-19 на макроекономічну динаміку та стан зовнішнього державного боргу. Визначено головні причини зростання дефіциту Державного бюджету України та доведено необхідність підвищення ефективності політики управління зовнішнім державним боргом в контексті мінімізації бюджетного дефіциту.

Акцентовано увагу на ситуативності та розбалансованості політики управління зовнішнім державним боргом України. Обґрунтовано, що відсутність чітких стратегічних цілей економічного розвитку держави призвело до зростання вартості обслуговування зовнішнього державного боргу, підвищення вартості його залучення та зменшення строковості. Також доведено, що відсутність стратегії на фоні низького рівня узгодженості фіскально-бюджетної, боргової і грошово-кредитної політики є головними причинами неефективної конверсії зовнішнього державного боргу, адже основні суми зовнішніх державних запозичень спрямовуються не на фінансування розвитку економіки, а на фінансування споживчих видатків державного бюджету і на погашення старих боргів.

Мета – вивчити теоретичні засади та узагальнити практичні аспекти боргової політики держави в умовах пандемії COVID-19 для формування стратегії і тактики управління зовнішнім державним боргом України в контексті соціально-економічних викликів та пандемічних шоків.

Результати. На основі аналізу основних макроекономічних тенденцій в Україні та визначення проблем зовнішньої заборгованості запропоновано новітню парадигму політики управління зовнішнім державним боргом, суть якої полягає у підпорядкуванні боргової політики тактичним і стратегічним цілям розвитку національної економіки в умовах економічних та пандемічних загроз, реалізації програмних напрямів взаємоузгодженості фіскально-бюджетної, боргової та грошово-кредитної політики, а також в досягненні ефективної конверсії зовнішніх державних запозичень у стимулювання економічного розвитку. Запропоновано використання програмно-цільового методу політики управління зовнішнім державним боргом, який передбачає залучення коштів від міжнародних організацій виключно для фінансування конкретних державних програм. Наголошено на необхідності підвищення ефективності конверсії зовнішніх державних позик для фінансування капітальних інвестицій з державного бюджету, що дасть змогу використати зовнішньо-борговий потенціал для стимулювання економічного розвитку України.


Ключові слова


борг, зовнішній борг, державний бюджет, боргова політика, фінансування, зовнішні запозичення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. Фінанси України. 2018. № 4. С. 75–92.

Лаврук В. В. Управління зовнішнім державним боргом: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2014. Вип. 22. С. 145–151.

Обушний С. М., Дзядевич Л. В. Управління зовнішнім державним боргом України. European scientific journal of economic and financial innovation. 2018. № 1. С. 21–30.

Reinhart C. M., Reinhart V. R., Rogoff K. S. Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes since 1800. Journal of Economic Perspectives. 2012. Vol. 26, No. 3. P. 69–86.

Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 105–115.

Herndon T., Ash M., Pollin R. Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff. Working Paper. 2013. No. 322.

International Monetary Fund. World Economic Outlook Update, June 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/.

Лист про наміри та Меморандум про економічну і фінансову політику, схвалений Радою директорів Міжнародного валютного фонду 09 червня 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mvf-oprilyudniv-tekst-lista-pro-namirita-memorandumu-pro-ekonomichnu-i-finansovupolitiku-shchodo-novoyi-18-ti-misyachnoyiprogrami-stand-dlya-ukrayini.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua.

Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2020 рік”. Закон України № 553-XI від 11.04.2020 року. URL: https://www.rada.gov.ua.

Cbonds: financial information. URL: http://ua.cbonds.info/

International Monetary Fund. World Economic Outlook Update, June 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.

Оцінка зовнішньої фінансової вразливості України станом на 01.04.2020 р. Аналітична доповідь. URL: https://growford.org.ua/publications/ocinka-zovnisnoi-zovnisnoi-finansovoi-vrazlivostiukraini-doslidzenna-tetani-bogdan/.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-20#Text.

Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. URL: https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433.

Шмиголь Н. С. Повышение эффективности программного бюджетирования с учетом лучших зарубежных практик. Экономика. Налоги. Право. 2017. № 5. С. 114–125.

Брак відповідальності: стан грошової сфери в Україні у січні-вересні 2020 року. Аналітична доповідь. URL: https://growford.org.ua/files/stan-groshovo%D1%97-sferi-vukra%D1%97n%D1%96-u-s%D1%96chn%D1%96-veresn%D1%96-2020-r-66.pdf.

Global Financial Stability Report: Bridge to Recovery. October 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019